Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Convent 22: wonen voor mensen met autisme in het Groot Begijnhof

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Actueel  »  In de pers  »  Convent 22

Het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth in Sint-Amandsberg verwelkomt vanaf mei 2017 8 nieuwe bewoners. Eén van de voormalige conventen in het begijnhof werd verbouwd tot 8 woningen voor mensen met autisme. Totaalkost van dit project bedraagt 1,3 miljoen euro. Het project krijgt de naam Convent 22 en combineert wonen met zorg. De renovatie van het convent werd gerealiseerd door de vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van een aantal organisaties (de vzw’s Autimismus, OBRA│Baken) en overheden (provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Stad Gent, OCMW Gent).

Van convent naar Convent 22

In het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg wonen al een tijdje geen begijnen meer. Het is uitgegroeid tot een unieke woonplaats voor een zeer diverse groep bewoners en organisaties. Bij vzw Autimismus groeide al langer de idee om een woonproject met aangepaste ondersteuning op te zetten voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). De vzw had hier geen financiële middelen voor en ging op zoek naar partners. Het startte met de woonmogelijkheid die het Groot Begijnhof bood. Het is een rustige woonplaats met een duidelijke structuur en regels. Dichtbij de stad met goede aansluitingen op openbaar vervoer en toch niet overweldigend.
Eén van de conventen – een voormalige gemeenschapswoning voor begijnen – bood de perfecte ruimte. Het convent werd herdoopt tot Convent 22 (het huisnummer) en omgebouwd tot 8 woningen.
Daarbij is er een 9de woning voor een goede buur. Dat is een gezin dat ook in Convent 22 woont. Door hun aanwezigheid zorgen ze voor een aanspreekpunt bij de andere bewoners. Ze houden een oogje in het zeil en dringen zich niet op. Net zoals een goede buur dat zou doen.

Centen

De verbouwingen aan het convent waren zeer intensief en niet mogelijk zonder de financiering door de vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth. Daarbij kwamen er subsidies vanuit de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. En ook giften, tal van inzamelacties en een zoektocht naar financiële partners vanuit vzw Autimismus maakten het verschil. In totaal werd er 1,3 miljoen euro geïnvesteerd.
Daarbij stond voorop dat de woningen ook financieel toegankelijk moeten zijn voor een zo breed mogelijke groep van bewoners.

Hulp en expertise

Om het woonproject goed uit te werken, was er niet enkel geld nodig. Ook de expertise van een aantal partners was welkom. Zo zorgt vzw OBRA│Baken voor de begeleiding van de bewoners en zij hielpen ook bij het uittekenen van het woonconcept. Stad Gent effende de weg en maakte sociaal huren voor de bewoners mogelijk. En het Sociaal VerhuurKantoor (SVK) van OCMW Gent neemt de administratie rond de huur op zich, samen met huurbegeleiding van de bewoners.

“Dankzij dit partnerschap tussen private partners en de lokale overheid kunnen we in Gent een unieke woonvorm aanbieden met oog voor zorgnoden en betaalbaarheid”, stelt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen.

“Dit project is er één om echt trots op te zijn. Als vzw zochten en vonden we de juiste partners om mensen met autisme zelfstandig te laten wonen. En wat is er mooier dan oud patrimonium terug te laten leven?”, aldus Gerarda Grosemans van vzw Autimismus.


Journalisten kunnen contact opnemen met: Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0