Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Zuiderlicht opent officieel de deuren

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Actueel  »  In de pers  »  Opening Zuiderlicht

Aan de Zuidbroek in Mariakerke openen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, Gents burgemeester Daniël Termont en OCMW-voorzitter Rudy Coddens op vrijdag 1 december Zuiderlicht, de nieuwe zorgsite van OCMW Gent. Zuiderlicht zal in zijn aanpak trendsettend zijn. Naast kleinschalige leefgroepen wordt resoluut de kaart van nieuwe methodes en technieken getrokken, met activiteiten die aangepast zijn aan de mogelijkheden en wensen van de bewoners.
 
  

De opening van Zuiderlicht verloopt in fasen. Nu al biedt Zuiderlicht –met steun van de Vlaamse overheid- gespecialiseerde zorg aan drie specifieke doelgroepen:

  • 65-plussers met een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid, vanaf zorgprofiel B (26 woongelegenheden);
  • jonge mensen met dementie (11 woongelegenheden);
  • personen met een verstandelijke beperking met een VAPH-statuut voor wie tot op vandaag moeilijk opvang te vinden is (11 woongelegenheden). Zuiderlicht richt zich op 40-plussers met een persoonsvolgend budget vanaf budgetcategorie 7.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Vijfde woonzorgcentrum van OCMW Gent

Op 1 oktober 2018 gaat in een andere vleugel van het gebouw het ‘klassieke’ woonzorgcentrum open, met 96 woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen.
In totaal zullen er dan in Zuiderlicht 144 bewoners samenleven.

Zuiderlicht wordt dan officieel het vijfde woonzorgcentrum van OCMW Gent, na De Liberteyt in Wondelgem, Het Heiveld in Sint-Amandsberg, De Vijvers in Gentbrugge en Zonnebloem in Zwijnaarde.

120 nieuwe banen

“Om aan die 144 personen de beste zorgen te verlenen, worden een 120-tal medewerkers tewerkgesteld”, stipt OCMW-voorzitter Rudy Coddens aan. “Gaande van keukenmedewerkers, verzorgenden, verpleegkundigen, kinesisten en ergotherapeuten tot logistiek medewerkers, administratief personeel en directieleden.”

Duurzaam gebouw van 26 miljoen euro

Bouwgroep Strabag startte in het voorjaar van 2016 met de bouw van de 12.000 m2 grote zorgcampus, naar een ontwerp van het Gentse bureau THV AT-DV Architecture and Engineering. “Daarbij ging veel aandacht naar duurzaamheid”, benadrukt Rudy Coddens.
“Zo opteerden we voor bodemenergieopslag, een zeer milieuvriendelijke techniek om gebouwen te koelen en te verwarmen. Andere maatregelen zoals 500 zonnepanelen, een warmtekrachtkoppeling, isolatie en hoogrendementsbeglazing plus een aangepaste constructiewijze zorgen ervoor dat het nieuwe gebouw een E-peil van 50 en een K-peil van 25 haalt waardoor het energieverbruik erg laag ligt. De totale kostprijs bedraagt 26 miljoen euro”

Technologie in dienst van zorg

Het hele gebouw is ‘state of the art’, met veel lichtinval, medicatierobotten, tilliften, hoog-laagbaden en –bedden, volledig ingerichte leefruimtes en leefkeukens, mooie, grote (binnen)tuinen en gemeenschappelijke badkamers die als snoezelruimtes zijn ingericht waar bewoners extra verwend worden met gedempt licht, zachte muziek en geurtherapie.
“De infrastructuur en technologie staan helemaal in dienst van de best mogelijke zorg, op maat van de bewoners. Want dankzij slimme, nieuwe technologie komt meer tijd vrij voor menselijke contacten en essentiële zorgtaken”, benadrukt Rudy Coddens.

Schotten tussen ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg doorbreken

In aanloop naar de erkenning als woonzorgcentrum is Zuiderlicht een Vlaams project woonzorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. “Door met die specifieke leefgroepen binnen de setting van een woonzorgcentrum te werken, doorbreken we de schotten tussen ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg”, stelt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “We willen een samenwerking opzetten met geestelijke gezondheidspartners uit de regio en een draaiboek opstellen zodat ook andere woonzorgcentra de opgedane kennis en expertise kunnen delen. Daarom maken we in deze projectfase voor Zuiderlicht een bedrag van ruim 377.000 euro vrij.”

Wat willen de bewoners zelf?

“De inzichten die we opdoen op basis van de ervaring met de gespecialiseerde leefgroepen, zullen we ook toepassen in het woonzorgcentrum”, zegt Steve Sercu, directeur van Zuiderlicht.
“Onze visietekst vertrekt vanuit de filosofie rond active ageing. De nadruk ligt op wat bewoners nog kunnen en zelf willen. Mensen die naar een woonzorgcentrum verhuizen, moeten al zoveel zaken zoals jarenlange gewoontes en hobby’s achterlaten. Bij ons moeten ze niet meer afgeven dan nodig is. Stel dat iemand graag fotografeert. Dan zorgen we ervoor dat hij of zij dat kan blijven doen. Die aanpak moet leiden tot de introductie van een ja-cultuur. We passen onze organisatie zo aan dat we aan vragen van bewoners een positief gevolg kunnen geven.”

Individuele plusbegeleiders

“Vanuit die visie hebben we een innoverend arbeidszorgtraject uitgetekend, waarbij kleinschalige, multidisciplinaire teams rond een bewoner werken”, vervolgt Steve Sercu. “Zo krijgt elke bewoner een plusbegeleider toegewezen. Een vertrouwenspersoon bij wie de bewoner en zijn familie met al hun vragen terecht kunnen, die de belangen van de bewoner vertegenwoordigt en een individueel zorg- en ondersteuningsplan tussen begeleiding en bewoner opmaakt. Die afspraken bieden de bewoner een kader, waarbinnen hij de regie over zijn leven in handen kan nemen.”
“Er zal zo meer individuele ruimte zijn voor wat mensen gewoon zijn. Voor iedereen ontbijt om 7.30 uur? Neen, als bewoners graag uitslapen, dan ontbijten ze later en worden ze later gewassen.”

Betekenisvolle activiteiten in kleine leefgroepen

Om voldoende rekening te houden met de individuele interesses en mogelijkheden van de bewoners, kiest Zuiderlicht voor kleinschalig wonen. “We bieden onze bewoners betekenisvolle activiteiten aan. Ze kiezen zelf waaraan ze willen meedoen. Dat kunnen dagelijkse zaken zijn, zoals de tafel dekken, de was opplooien, eens vegen. Alle grote en kleine klusjes zijn een kans om in ontmoeting te gaan”, aldus Steve Sercu.

Huiselijke inrichting

“We trekken die visie ook architectonisch door. Het materiaal, de kleuren, het meubilair: alles is zo huiselijk mogelijk. Ook de tuinen zijn gericht op sociaal contact. De bewoners met jongdementie beschikken over een zeer grote belevingstuin, met een pluktuin en fruitbomen, waarin ze kunnen tuinieren of voetballen met hun kinderen. De grote tuin rondom Zuiderlicht staat open voor zowel bewoners en bezoekers als voor buurtbewoners en personeel”, geeft Steve Sercu nog mee.

Persoonsgerichte aanpak

Zo’n vernieuwende aanpak vergt natuurlijk een flexibele arbeidsorganisatie. Daarom kiest Zuiderlicht voor een persoonsgerichte in plaats van een taakgerichte aanpak.
“Er is nog maar een beperkte taakbeschrijving op basis van functieprofielen. Alle andere noodzakelijke taken gebeuren door het team, met een gedeelde verantwoordelijkheid. In plaats van de klassieke afdelingshoofden werken we met teamcoaches”, legt Steve Sercu uit.

“Vanuit zo’n coachend model werk je meer gelijkwaardig. Er is veel minder hiërarchische aansturing. Ons organogram is omzeggens plat. We werken met zelforganiserende teams. Medewerkers krijgen veel autonomie. Zelforganiserend staat wel niet gelijk met zelfbeslissend: niet alles kan en mag.”

“We doen onze job tussen de bewoners”

“Ook als directie moet je heel nadrukkelijk aanwezig zijn. De teamcoach, de psycholoog, de ortho-agoog, ikzelf: wij delen een bureau. We werken met flexbureaus en individuele gespreksruimtes. Onze job doen we gewoon tussen de mensen. Zo zie je wat er gebeurt op de werkvloer en blijf je tegelijk heel toegankelijk”, besluit Steve Sercu.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0