Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte: inschrijven via Gentinfo

OCMW Gent  »  Invullen belastingaangifte
belastingen

Op verschillende locaties van OCMW Gent -lokale dienstencentra, woonzorgcentra, welzijnsbureau- kunt u uw belastingaangifte gratis laten invullen door ambtenaren van de fiscus.

Nieuw dit jaar is dat u zich hiervoor alleen telefonisch kunt inschrijven via Gentinfo: 09 210 10 10.

Bel tijdig, want het aantal plaatsen is beperkt.

 

Voorts geldt 1 afspraak per aangifte. Wilt u voor meerdere personen een aangifte laten invullen, dan moet u meerdere afspraken maken.

Op de zitdag zelf blijft de hulp beperkt tot het invullen van de aangifte. Dus geen advies, vergelijkingen met andere aanslagjaren en dergelijke. Hiervoor kunt u altijd terecht bij het contactcentrum van de belastingen: 02 572 57 57, elke werkdag tussen 8 en 17 uur.

Vereenvoudigde aangifte

Ontvangt u een voorstel van vereenvoudigde aangifte en bent u het hiermee eens, dan hoeft u niets te doen. Vindt u het voorstel niet correct en hebt u hulp nodig bij het invullen van de aangifte, dan kunt u op één van de zitdagen terecht.

Wat moet u meebrengen?

  • Uw elektronische identiteitskaart met pincode
  • Alle inlichtingen over uw (buitenlandse) inkomsten (loonfiches, pensioenen, roerende en onroerende inkomsten, ...)
  • Betaalbewijzen en fiscale attesten (bv. giften, kinderopvang, hypothecaire leningen,...)

Overzicht zitdagen

Waar? Wanneer?
Lokaal dienstencentrum De Boei Vrijdag 1 juni van 13 uur tot 16 uur 
Lokaal dienstencentrum De Horizon Vrijdag 1 juni van 9 uur tot 11.30 uur
Lokaal dienstencentrum De Regenboog Dinsdag 15 mei van 13 uur tot 15.30 uur
Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Maandag 11 juni van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur
Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Vrijdag 18 mei van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur
Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Dinsdag 29 mei van 9 uur tot 12.30 uur
Lokaal dienstencentrum Ten Hove Donderdag 24 mei van 13 uur tot 16 uur
Lokaal dienstencentrum Wibier Donderdag 24 mei van9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur
Woonzorgcentrum Het Heiveld Dinsdag 22 mei van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur
Woonzorgcentrum De Liberteyt Dinsdag 29 mei van 9 uur tot 12.30 uur
Woonzorgcentrum Zonnebloem Woensdag 23 mei van 9 uur tot 12 uur

Welzijnsbureau Gent Noord

Edward Anseeleplein 7

Maandag 28 mei van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur

 

Kunt u niet komen of zijn er geen plaatsen meer, dan bent u altijd welkom in de kantoren van de belastingen in de Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6 in Gent-Ledeberg.

Deze kantoren zijn in mei permanent open van 9 uur tot 12 uur en in juni van 9 uur tot 15 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0