Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

Mail ons

Financiële voordelen voor 65-plussers

OCMW Gent  »  Financiële voordelen voor 65-plussers
Financiële voordelen

Nog altijd maken senioren met een beperkt inkomen of met een zorgbehoefte te weinig aanspraak op de rechten die ze hebben.

Campagne

Vandaar dat OCMW Gent een campagne start om 65-plussers aan te sporen langs te gaan bij de maatschappelijk werker van hun lokaal dienstencentrum of van hun ziekenfonds. Zij kijken na waarop deze mensen recht hebben en helpen hen bij het indienen van hun aanvraag.

 

Uit eigen financieel onderzoekt van het OCMW blijkt dat ouderen vaak niet alle sociale voordelen ontvangen waarop ze recht hebben. De meeste problemen doen zich voor bij de THAB, de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Maar liefst de helft van de senioren, die daarop recht hebben, ontvangt deze niet. "Uit onwetendheid of omdat aanvraagprocedures zo ingewikkeld zijn dat ze niet weten hoe eraan te beginnen”, zegt OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens.

Over welke sociale voordelen gaat het?

  • Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO): het vroegere gewaarborgde inkomen. Voor 65-plussers met een pensioen lager dan 1.170 euro (alleenstaande) of 780 euro (samenwonende).
    De meeste senioren die hierop recht hebben, ontvangen de IGO nu automatisch. Alleen voor mensen die vóór 1939 zijn geboren, is dat niet altijd het geval.
  • Vlaamse Zorgverzekering: voor zwaar zorgbehoevenden. Geen leeftijds- of inkomensgrens. Bedraagt 130 euro per maand voor niet-medische zorgkosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening.
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB): voor 65-plussers met een beperkt inkomen én een zorgbehoefte die hun zelfredzaamheid beperkt, waardoor ze hulp nodig hebben bij dagelijkse taken (verplaatsingen, eten klaarmaken, het huishouden).
    Het bedrag schommelt tussen de 83 en 560 euro per maand.
    Ook bijkomende voordelen, zoals een sociaal telefoontarief, zijn mogelijk.

Oproep

OCMW Gent start nu een campagne waarin het 65-plussers oproept om na te vragen waarop ze recht hebben. Dat gebeurt onder meer via de verspreiding van een folder (zie het document onderaan de pagina). 

“We geven daarin de volgende boodschap mee. Denkt u als 65-plusser recht te hebben op één van deze financiële voordelen, stap dan naar de maatschappelijk werker van uw lokaal dienstencentrum of uw ziekenfonds. Zij gaan samen met u na of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, dan helpen ze u om de ingewikkelde aanvraagprocedure te doorlopen”, geeft Rudy Coddens nog mee.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0