Is er voor iedereen

Zuiderlicht

Zuidbroek 8
9030 Mariakerke

Tel. 09 266 46 00

facebook link
wzc.zuiderlichtocmw.gent

Maak kennis met Zuiderlicht

Een beeld van hoe Zuiderlicht er uit zal zien

Zuiderlicht is het vijfde woonzorgcentrum van OCMW Gent, waar  hulpbehoevende Gentse senioren kwaliteitsvol kunnen wonen en leven. Het ligt in een groene en rustige omgeving in Mariakerke.

Sinds december 2017 biedt Zuiderlicht - met steun van de Vlaamse overheid - gespecialiseerde zorg aan 3 specifieke doelgroepen.

Sinds oktober 2018 is de vleugel van het gebouw met het 'klassieke' woonzorgcentrum geopend, goed voor 96 woningen.

 

Gespecialiseerde zorg

Bijzonder aan Zuiderlicht is dat het gespecialiseerde zorg aan een aantal specifieke doelgroepen biedt:

  • 65-plussers met een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid (26 woongelegenheden);
  • personen (45 +) met jong-dementie (11 woongelegenheden);
  • personen (45 +) met een verstandelijke beperking voor wie tot op vandaag moeilijk opvang te vinden is (11 woongelegenheden). 

Zuiderlicht is architectonisch zo opgevat dat deze 3 leefgroepen in een kleinschalige woonomgeving met een specifieke personeelsomkadering kunnen verblijven.

Een tweede thuis

Zuiderlicht doet er alles aan om een tweede thuis te zijn voor de senioren, waar ze hun dagen zinvol kunnen invullen.

Dat uit zich in alle aspecten van het verblijf.  Bewoners kiezen zelf de kleur van hun kamer en kunnen die naar wens met eigen meubels inrichten. Het personeel organiseert aangepaste recreatieve en vormingsactiviteiten waaraan iedereen kan deelnemen.

Bewoners kunnen ook de activiteiten, die ze thuis zo graag deden, gewoon voortzetten. Lezen, muziek beluisteren, knutselen en zelfs koken en tuinieren, voor alles is er plaats!

Een open huis

Naast het dagelijks aanbod van activiteiten organiseren we ook tal van projecten, activiteiten en evenementen in samenwerking met buurtbewoners, scholen, verenigingen...

Zo kunnen mensen, die daar anders misschien niet de kans toe krijgen, zelf zien hoe het er in Zuiderlicht aan toe gaat. En die mix van jong en oud, familie en vrienden... brengt natuurlijk ook extra leven in de brouwerij!

Een eigen thuis

Wij behandelen elke bewoner als een individu. U kunt in Zuiderlicht zelf bepalen hoe u woont, leeft en verzorgd wordt. Dat is essentieel om u goed te voelen.

Bovendien geloven we dat elke bewoner een eigen persoonlijkheid heeft, die nog altijd in ontwikkeling is. De één houdt meer van lezen, de ander houdt meer van beweging.

Daarom hebben we een erg ruim aanbod van diensten, projecten… die aansluiten bij de behoeften van onze bewoners. Zo kan iedereen zich hier verder ontwikkelen naar eigen wens.

Werking Zuiderlicht

Op een aantal vlakken willen we trendsettend en mogelijk inspirerend zijn en gespecialiseerde zorg en ondersteuning bieden.

In Zuiderlicht koppelen we de principes van active ageing aan onderzoek rond levenskwaliteit en stellen we volgende werking voor:

  • Bewoners worden gestimuleerd om autonomie over zichzelf op te nemen met aandacht voor eigen keuzes (vraaggestuurde zorg).
  • Aanbieden van betekenisvolle activiteiten en inzetten op invulling van zinvolle rollen.
  • Samenwerken met en stimuleren van het sociaal netwerk.
  • Materiële en relationele veiligheid.
  • Kleinschalig wonen voor personen met een mentale beperking en voor personen met jongdementie.
  • Aanvullingen specifiek voor ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid en mogelijk bijbehorende problemen die samen gaan met ouder worden.
  • Vertaling van visie en werking naar personeel.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0