Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Armoedebeleidsplan 2014-2019

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Wat doen we?  »  Armoedebeleidsplan 2014-2019
Armoedebeleidsplan 2014-2019

Vandaag worden 1 op 5 Gentenaars geboren in een kansarm gezin. Onaanvaardbaar in onze stad !

Armoede is een hardnekkig en complex probleem dat veel verder gaat dan alleen maar een gebrek aan inkomen. Om armoede te bestrijden, moeten de minimumuitkeringen en de laagste netto minimumlonen omhoog, maar deze hefbomen liggen vooral op hogere beleidsniveaus.

Dat betekent niet dat we als lokale overheid zelf geen verantwoordelijkheid of beleidsinstrumenten in handen hebben. OCMW Gent zet daarom in deze legislatuur duurzaam en structureel in op de bestrijding van armoede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armoede kent vele gezichten

OCMW Gent maakte, in zijn rol als regisseur armoedebestrijding, dit armoedebeleidsplan 2014-2019 op voor de stad Gent. Dit Gents plan richt zich tot ALLE mensen met armoede-ervaring in Gent. Armoede kent vele gezichten en mensen die in armoede leven, ervaren verschillende vormen van sociale uitsluiting. Ze vinden geen betaalbare kwaliteitsvolle woning of vinden moeilijker werk, ontzeggen zich medische zorgen of kunnen bijvoorbeeld niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Samenwerking

OCMW, de Stad Gent en partners uit het middenveld werden betrokken bij de opmaak van dit plan. We zijn er van overtuigd dat we betere keuzes maken als mensen en organisaties expertise en visie inbrengen. Bovendien is het ook duidelijk dat we armoede alleen krachtdadig kunnen bestrijden als we samenwerken aan de uiteindelijke doelstellingen en keuzes.

Onder interessante documenten vindt u verschillende documenten:

- Het armoedebeleidsplan Gent publieksversie is de lezersvriendelijke versie van het armoedebeleidsplan.

- De armoedebeleidsplannen boeken 1 en 2 zijn de uitgebreide, wetenschappelijke versies van het armoedebeleidsplan.

- De ‘groeiactieplannen’ vertellen hoe het Gentse armoedebeleid er concreet zal uitzien voor de betreffende periode. Ze nemen nieuwe acties en realisaties op.

- De rapportages evalueren hoe het armoedebeleidsplan is uitgevoerd.

Denkdag Groeiactieplan

Op 30/3 kwamen we met 120 personen samen om na te denken over het volgende groeiactieplan armoedebestrijding. [+]


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0