Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Daklozen en thuislozen

OCMW Gent  »  Wonen  »  Daklozen en thuislozen

Iedere dakloze te Gent kan bij OCMW Gent terecht voor hulpverlening. Naast een leefloon kunnen daklozen ook nog andere financiële hulp krijgen zoals een huurwaarborg, een tenlastename van achterstallige ziekenfondsbijdragen, een tussenkomst in ziekenhuisfacturen, schoolkosten voor kinderen...

Maar OCMW Gent streeft vooral ook naar structurele maatregelen om de situatie van daklozen te verbeteren. Maatschappelijk werk(st)ers van Thuislozenzorg trachten samen met de dakloze achterliggende problemen aan te pakken. Doel is de dakloze te begeleiden naar een woning en werk.

Daklozengids

Hier vindt u een link naar de "Daklozengids". Deze handige, beknopte infogids is opgesteld voor mensen die dakloos zijn of die vrezen dakloos te worden. Als u zich in deze situatie bevindt, dan moet u meer dan ooit weten welke rechten u kan laten gelden om een betere toekomst mogelijk te maken.

 Toewijzing van een woning

OCMW Gent reserveert 52 huurcontracten speciaal voor daklozen. [+]

Nachtopvang

Het hele jaar kunnen Gentse daklozen na reservatie terecht in twee acute nachtopvangcentra en Nachtopvang Plus. [+]

De Baai

De Baai biedt opvang voor dakloze alleenstaanden ouder dan 45 jaar. [+]

Housing First

Housing First helpt chronisch daklozen aan een woning . [+]


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0