Is er voor iedereen

De Waterspiegel

Meulesteedsesteenweg 510
9000 Gent

Tel. 09 266 30 50

facebook link
ldc.dewaterspiegelocmw.gent

Buurtbewoners met een migratieachtergrond naar de lokale dienstencentra toeleiden

De Waterspiegel  »  Senioren in beeld/projecten  »  Toeleiden senioren met een migratieachtergrond
De lokale dienstencentra organiseren heel wat initiatieven om ook allochtone senioren aan te trekken.

Ouderen met een migratieachtergrond hebben dezelfde noden en behoeften als hun autochtone evenknie. Toch vinden ze moeilijker de weg naar thuiszorg en dienstverlening. Onvoldoende kennis van het Nederlands, taboes en een gebrek aan kennis over de bestaande dienstverlening zijn hiervoor meestal de verklaring.

De lokale dienstencentra investeren daarom in toegankelijke dienstverlening, met extra aandacht voor multiculturaliteit en diversiteit.

 

 

Inhoud van het project

Binnen dit project doen de lokale dienstencentra (ldc) allerlei acties in hun buurt om de drempel voor senioren met een migratieachtergrond te verlagen.

Aanbod van de ldc

Wat bieden de lokale dienstencentra aan?

  • De gespreksgroep 'Op stap met het Nederlands'.
  • Informatie aan de ouderen met een migratieachtergrond over hun dienstverlening en thuiszorg.
  • Dienstverlening op maat.

Consulenten diversiteit

Waarvoor kunt u bij de consulenten diversiteit terecht?

  • Gegevens van de sleutelfiguren van de grootste gemeenschappen met een migratieachtergrond in Gent.
  • Vorming op maat.
  • Ondersteuning op maat.
  • Info over de verschillende Gentse wijken en hun  inwoners met een migratieachtergrond.
  • Vertaalde infobrochures over het aanbod van de lokale dienstencentra en info over tolken.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0