Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

ESF-project IN-Groei

IN-Groei

Het project IN-Groei richt zich tot werkzoekenden die intensievere begeleiding nodig hebben.

  

 

Velen willen wel werken, maar hebben heel wat andere hordes te nemen voor ze die stap kunnen zetten. Een combinatie van persoonlijke problemen, een gebrek aan werkervaring, passende attitudes of competenties maakt de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. De klassieke werkervaringsprogramma’s zijn voor hen te beperkt om in de voorziene tijd tot een duurzame oplossing te komen. In het project IN-groei bieden OCMW Gent, vzw Compaan en vzw Weerwerk die werkzoekenden een voortraject om aan stabiliteit en aan noodzakelijke basiscompetenties te werken. Het aanbod is een mix van intensieve individuele begeleiding, laagdrempelige groepsbegeleiding en stapsgewijs opbouwen van werkervaring. Dat moet de opstap geven naar een duurzame opleiding, werkervaringsprogramma of een job in de reguliere of sociale economie.

Toeleiding

140 werkzoekenden kunnen deelnemen aan het programma. De toeleiding naar het project verloopt via drie kanalen. De vzw Weerwerk voorziet een toeleiding vanuit het netwerk in drughulpverlening. Werkzoekenden met een leefloon worden toegeleid vanuit de dienst Activering van OCMW Gent. En vzw Compaan zal werkzoekenden met een werkloosheidsvergoeding toeleiden en zal daarnaast ook outreachend (vindplaatsgericht)  werken om personen die nog niet in een activeringstraject zitten of niet gekend zijn bij andere begeleidingsdiensten te motiveren tot deelname aan het laagdrempelig project.

Het project is gestart op  1 juni 2017 en loopt tot en met 31 december 2018. Het project wordt mogelijk gemaakt door middel van subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse overheid en de Stad Gent.

Contactpersoon

Eddy Taragola, stafmedewerker dienst Activering OCMW Gent, tel 09 266 96 24.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0