Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Housing First: een dak boven je hoofd

OCMW Gent  »  Wonen  »  Daklozen en thuislozen  »  Housing First
Housing First

In 2007 startte OCMW Gent met intensieve woonbegeleiding van huurders die versneld een sociale woning kregen toegewezen.
Dit project werd later geïntegreerd in het project Housing First Belgium en groeide ondertussen uit tot een vaste deelwerking van de Sociale Dienstverlening.

Eén van de principes van Housing First is dat het recht op een woning gescheiden wordt van de hulpverlening.
Er worden vooraf namelijk geen voorwaarden gesteld zoals bijvoorbeeld het hebben van werk of dagbesteding of het volgen van een behandeling.


Een dak boven uw hoofd hebben, is namelijk een eerste cruciale stap om uw leven weer op orde te krijgen. Een wooncoach helpt u hierbij verder op weg.

Voorwaarden

Het aanvaarden van begeleiding is dus wel een voorwaarde om u kandidaat te kunnen stellen voor versnelde toewijs.
Uiteraard moet u ook voldoen aan de wettelijke voorwaarden om sociaal te huren.

Andere voorwaarden (niet limitatieve lijst) om in aanmerking te komen zijn:

  • Structureel dakloos zijn (min. 3 maanden).
  • Wegens psycho-sociale en financiële beperkingen niet zelfstandig in staat zijn om op zoek te gaan naar een woning.
  • Huurdersverplichtingen kunnen nakomen (betalen huur, onderhoud woning, buren respecteren, …).
  • In staat zijn om zelfstandig te wonen mits regelmatige ondersteuning van een wooncoach.

Praktisch

Wie meer info wenst omtrent Housing First kan terecht bij zijn/haar maatschappelijk werker.

Er zijn jaarlijks slechts een aantal aanvragen mogelijk die chronologisch worden behandeld.
Hou er rekening mee dat zelfs als uw aanvraag wordt ingediend en goedgekeurd, een versnelde toewijs niet betekent dat u onmiddellijk een sociale woning krijgt (de plaatsen zijn beperkt).
De uiteindelijke beslissing om effectief een woning toe te kennen ligt bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

U blijft dus best verder zoeken samen met uw maatschappelijk werker naar alternatieven.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0