Is er voor iedereen

De Horizon

Ferdinand Lousbergskaai 12
9000 Gent

Tel. 09 266 88 55

facebook link
ldc.dehorizonocmw.gent
De Horizon  »  Senioren in beeld/projecten

Buren voor buren

Buren helpen buren bij kleine taken [+]

Psychologische hulpverlening voor ouderen

Oudere buurtbewoners kunnen gratis een beroep doen op psychologische ondersteuning. [+]

Ergo@huis

Ergotherapeuten gaan bij senioren thuis langs om advies te geven over zelfstandig thuis wonen. [+]

Op stap met het Nederlands

Een initiatief van de lokale dienstencentra van OCMW Gent in samenwerking met het Huis van het Nederlands en Leerpunt. Nederlands leren aan de hand van dagelijkse situaties. [+]

Toeleiden senioren met een migratieachtergrond

Senioren met een migratieachtergrond naar reguliere zorg leiden. [+]

Project Eenzaamheid

We brengen huisbezoeken aan Gentse senioren om vereenzaming te bekampen. [+]


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0