Is er voor iedereen

De Horizon

Ferdinand Lousbergskaai 12
9000 Gent

Tel. 09 266 88 55

facebook link
ldc.dehorizonocmw.gent

Project 'Eenzaamheid' helpt Gentse senioren aan sociale contacten

De lokale dienstencentra stimuleren contacten tussen buurtbewoners.

Voor heel wat senioren is het moeilijk om veel sociale contacten te hebben. Families zijn doorgaans kleiner dan vroeger, kinderen en kleinkinderen wonen verder, de kans op verlies van dierbaren is groter, enzorvoort. Daarbij zijn er een heel aantal ouderen die zich alleen voelen en die een gesprekspartner missen om diepgaande gesprekken mee te voeren.

 

 

 

 

 

 

Gentse senioren uit hun sociale isolatie helpen, is één van de speerpunten van het OCMW-beleid. In het kader van burenzorg, waarbij buren elkaar helpen, zetten lokale dienstencentra en antennewerkers buurtgerichte netwerken op rond mensen die vereenzaamd zijn of een zorgbehoefte hebben.

Kent u iemand die eenzaam is, contacteer het lokaal dienstencentrum of de antennewerking in uw buurt.

 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0