Is er voor iedereen

De Horizon

Ferdinand Lousbergskaai 12
9000 Gent

Tel. 09 266 88 55

facebook link
ldc.dehorizonocmw.gent

Psychologische hulpverlening voor ouderen

De Horizon  »  Senioren in beeld/projecten  »  Psychologische hulpverlening voor ouderen
psycholoog begeleidt ouderen met psychische problemen

Vanuit alle lokale dienstencentra ondersteunen en begeleiden we 60-plussers die te maken hebben met een tegenslag of een moeilijke periode doorspartelen, bijvoorbeeld een rouwproces.  Zo wordt vermeden dat deze mensen verder verglijden in depressies en sociaal isolement.

 

Gesprekken

De begeleiding bestaat vooral in de vorm van ondersteunende gesprekken. Ouderen die intensievere hulp nodig hebben, worden geholpen in hun zoektocht naar de beste geestelijke gezondheidszorg voor hen.

Deze dienstverlening is gratis, maar staat wel alleen open voor oudere buurtbewoners.

Contact

Psycholoog Els Aerssens heeft zitdag op dinsdag of op afspraak.

Ze komt ook op huisbezoek.

U kunt haar bereiken op: 09 266 34 91 of els.aerssens@ocmw.gent.

 

 

 
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0