Is er voor iedereen

De Regenboog

Lucas De Heerestraat 83
9000 Gent

Tel. 09 266 34 34

facebook link
ldc.deregenboogocmw.gent

Vrijwilligers

De Regenboog  »  Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen de hoeksteen van onze werking

 De vrijwilligers vormen de hoeksteen van onze werking. Dankzij hen kunnen we elke dag een gevarieerd programma tegen betaalbare prijzen aanbieden. Ze maken bezoekers wegwijs in het reilen en zeilen van ons centrum en zorgen er mee voor dat De Regenboog een vertrouwde ontmoetingsplek in de buurt is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen heeft wel zijn redenen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. U blijft zinvol bezig en voelt zich zo nuttig en betrokken, u kunt iets doen voor andere mensen, u komt onder de mensen en maakt nieuwe vrienden,….

Op maat

Bij ons vindt u vrijwilligerswerk op maat, afgestemd op uw wensen, verwachtingen en mogelijkheden: les geven in pc, talen, creatieve bezigheden begeleiden, sport en andere bewegingslessen, buiten- of binnenspelen leiden,...

Ondersteuning

Wij bieden u ook de nodige ondersteuning. U krijgt een personeelslid toegewezen bij wie u terecht kunt met vragen. We organiseren vormings- en/of ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers. Alles wordt netjes vastgelegd in een afsprakennota en u bent ook verzekerd voor de activiteiten die u bij ons doet.

Waarvoor kunt u bij ons zoal terecht?

Begeleiden van groepen

De Regenboog heeft een ruime keuze aan les- of atelierlokalen, bewegings- of sportruimtes binnen en buiten waar vrijwilligers welkom zijn om hun kennis en vaardigheden met anderen te delen.

Hulp in de cafetaria

Zin om bij ons achter de bar te staan? Of helpt u liever in de keuken, bijvoorbeeld met de afwas? Houdt u ervan om de ontmoetingsruimte mee feestelijk aan te kleden of staat u liever in voor het verdelen of zelfs klaarmaken van maaltijden?
Of bent u zo iemand die voor dat ietsje meer animo zorgt dat mensen bij elkaar brengt en van ons dienstencentrum een aangename ontmoetingsplaats maakt.

Secretariaatswerk

Hebt u kennis van administratief werk?
Beantwoordt u graag telefoons en geeft u graag informatie aan bezoekers van het centrum? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. De bezoekers en ons team danken u alvast voor uw hulp!

Huisbezoeken in de buurt

Wilt u aanbellen bij mensen die niet veel meer bezoek krijgen en er daarom extra deugd van hebben?
Maakt u graag eens een wandelingetje met iemand die wel goed ter been is, maar niet zo vaak buitenkomt omdat hij of zij schrik heeft om te vallen?
Wilt u wel eens boodschappen doen met iemand die helemaal niet meer zo goed een zware boodschappentas kan heffen of meesleuren?
Zo legt u zowel contact met de personen die u bezoekt als met andere vrijwilligers én geeft u bewoners uit de wijk de kans om “erbij te horen”.

Vervoervrijwilligers

Beschikt u over een auto en rijdt u graag? Begeleidt u graag mensen en ziet u het zitten om mensen thuis op te halen en hen naar ons centrum te brengen (tegen kilometervergoeding)? Onze bezoekers doen graag een beroep op deze dienstverlening!

Promowerk

Gaat u graag de straat op om flyers te verdelen in winkels?
Of ziet u het zitten om af en toe eens flyers te bussen in een straat?
U bent een welkome hulp in het promoten van ons dienstencentrum in de buurt en zo mensen uit te nodigen tot het uitbouwen van een actief en sociaal leven!

Praktische info

Voor meer informatie of een afspraak kunt u altijd terecht aan het onthaal van De Regenboog op het nummer 09 266 34 34.


 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0