Is er voor iedereen

De Vijvers

Walstraat 1
9050 Gentbrugge

Tel. 09 266 30 66

facebook link
wzc.devijversocmw.gent

Bewoners De Vijvers in meesterwerk van Stravinsky

De Vijvers  »  Senioren in beeld/projecten  »  Le Sacre du Printemps
bewoner tijdens repetitie Le Sacre du Printemps

'Le Sacre du Printemps' van Igor Stravinsky werd in 2013 exact 100 jaar geleden voor het eerst opgevoerd in Parijs. In het kader van 100 jaar Vooruit maakte theatermaker Ewout D'Hoore met de bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum De Vijvers een eigen, unieke versie van deze legendarische dansvoorstelling. De voorstellingen vonden plaats op 16, 19, 20 en 23 oktober 2013 in het woonzorgcentrum zelf.

 

 

 

Oerkracht

In 'Le Sacre du Printemps' duidt een oude wijze man een jong meisje aan dat zichzelf dood danst als offer om een goed voorjaar te bekomen. Naar eigen zeggen wilde Stravinsky in het stuk de sublieme oerkracht van de natuur uitdrukken, die zichzelf constant vernieuwt.
Ewout D'Hoore droomde er al jaren van om met senioren een eigen versie van dit meesterwerk te maken.
"Een woonzorgcentrum lijkt een vreemde keuze om deze voorstelling op te voeren. Maar het is een plek waar de dood nadrukkelijk aanwezig is en haast deel uitmaakt van het dagelijkse bestaan, waar de natuur haar cyclus beëindigt."

Stadsresidenten

In het kader van Stadsresidenten, waarbij kunstenaars de publieke ruimte als hun werkplaats beschouwen, kon D'Hoore hiervoor rekenen op de ondersteuning van het kunstencentrum Vooruit. De voorstellingen maken deel uit van Possible Futures, het slotfestival van het feestjaar VOORUIT 100. Ewout D’Hoore werkte voor ‘Le Sacre du Printemps’ samen met Tandie McLeod (decor, kostuums, maskers) en collega-theatermaker Michiel Soete, die ook de pianobegeleiding voor zijn rekening neemt. Maar het zijn natuurlijk vooral de bewoners van De Vijvers, die als acteurs in het oog springen.

Kwetsbaarheid

“Ewout is aan de slag gegaan met een 15-tal bewoners, van wie een belangrijke groep senioren met dementie”, vertelt Sophie De Roo, coördinator animatie en reactivatie van De Vijvers. Sophie en haar collega Fanny Vanmarcke woonden enkele repetities bij en zijn zeer onder de indruk. “Het stuk vertrekt vanuit banale dagelijkse situaties, maar in het tweede deel neemt de fantasie de overhand.
De voorstelling is opgebouwd vanuit de mogelijkheden van onze bewoners. Iedereen speelt naar eigen vermogen. Het resultaat is erg ontroerend en toont de kwetsbaarheid van onze bewoners.”

“Elke voorstelling kan ook anders zijn omdat onze bewoners voortdurend anders reageren op een gegeven situatie, ook al loopt Ewout tijdens de voorstelling op de scène rond om de mensen te begeleiden”,  geeft Sophie De Roo nog mee.

Positieve beeldvorming

De Vijvers ging heel graag in op de uitnodiging van Ewout D’Hoore om mee te werken aan zijn productie. “We trekken hiermee bezoekers aan van wie een groot deel niet vertrouwd is met een woonzorgcentrum. Zij gaan nu zelf merken dat er hier veel meer gebeurt dan alleen maar mensen wassen en verzorgen. Qua positieve beeldvorming kan dat tellen”, stipt Sophie De Roo aan.

“Ook voor onze bewoners was dit een onvergetelijke ervaring. Het proces van het maken, de weg ernaartoe is minstens even belangrijk als de toonmomenten zelf. Zij hebben gedurende enkele maanden een mooie tijd beleefd. Er is met de theatermakers toch wel een band gegroeid”, besluit Sophie De Roo.

De voorstellingen vonden plaats in het woonzorgcentrum, in een wat intieme ruimte. De makers kozen
ervoor om de voorstellingen telkens te laten starten om 18.30 uur, een uur dat in die tijd van het jaar de
overgang van licht naar donker vormt. 

Tijdens de repetities werden beelden genomen. U kunt ze hier bekijken.
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0