Is er voor iedereen

De Vlaschaard

Jubileumlaan 219
9000 Gent

Tel. 09 266 93 44

facebook link
ldc.devlaschaardocmw.gent
De Vlaschaard  »  Senioren in beeld/projecten

Buren voor buren

Buren helpen buren bij kleine taken [+]

Psychologische hulpverlening voor ouderen

Oudere buurtbewoners kunnen gratis een beroep doen op psychologische ondersteuning. [+]

Ergo@huis

Ergotherapeuten gaan bij senioren thuis langs om advies te geven over zelfstandig thuis wonen. [+]

Toeleiden senioren met een migratieachtergrond

Senioren met een migratieachtergrond naar de reguliere zorg leiden. [+]

Project Eenzaamheid

We brengen huisbezoeken aan Gentse senioren om vereenzaming te bekampen. [+]


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0