Is er voor iedereen

De Liberteyt

Vroonstalledries 22
9032 Wondelgem

Tel. 09 216 10 00

facebook link
wzc.deliberteytocmw.gent

MIixed Worlds, waar jong en oud elkaar ontmoeten

Mixed worlds is een ontmoeting tussen jongeren en senioren. Het opzet is de wereld van onze bewoners te verbinden met die van het personeel en de jongeren.

 

De generaties

De generaties die Mixed Worlds vormgeven zijn:

-          bewoners;

-          4de, 5de en 6de leerjaar van basisschool De Regenboog:

-          personeelsleden van het woonzorgcentrum en de school;

-          deeltijds lerende jongeren van Job en Co;

-          senioren uit de buurt.

  

 

 

 

 

De lolly

Een kleurige spiraalvormige lolly symboliseert Mixed Worlds,  waar jong en oud kunnen proeven van rijk gevulde ervaringen en levensverhalen. De rode draad is de gedeelde blog en de ontmoetingen die daardoor plaatsvinden.

 

 

 

 

 

Het verslag op de blog

Beeldvorming en digitale verslaggeving spelen in Mixed Worlds een cruciale rol. Met de hulp van vzw Mediaraven, een non-profitjeugdwerkorganisatie die jongeren vertrouwd maakt met digitale media, maakten leerlingen en leerkrachten een eigen blog.

Daarop brengen ze verslag uit van hun activiteiten in het woonzorgcentrum, interviewen ze bewoners, laten ze de bewoners babbelen over hun jonge jaren, enzovoort

 

Opwindende wereld

Ook voor de bewoners ging een nieuwe en opwindende wereld open: patience spelen op de tablet, hun oude woning opzoeken via Google Street View,  een selfie maken en die foto daarna bewerken, skypen met de buitenwereld, ...
Jong en oud worden zo samen mediawijs.

 

U kunt zelf alles meevolgen op de blog.

 

Een greep uit de activiteiten

-          speeltijd in onze binnentuin

-          jobmix: leerlingen doen ervaring op de werkvloer

-          bewoners op de schoolbanken

-          babbelsalon: bewoners en leerlingen wisselen ervaringen uit rond een bepaald thema

-          inhuldiging insectenhotel
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0