Is er voor iedereen

De Mantel

Hutsepotstraat 29
9052 Zwijnaarde

Tel. 09 266 98 55

facebook link
ldc.demantelocmw.gent

Psychologische hulpverlening voor ouderen

De Mantel  »  Senioren in beeld/projecten  »  Psychologische hulpverlening voor ouderen
Een psychologe begeleidt senioren met psychische problemen.

Vanuit alle lokale dienstencentra ondersteunen en begeleiden we 60-plussers die te maken hebben met een tegenslag of een moeilijke periode doorspartelen, bijvoorbeeld een rouwproces.  Zo wordt vermeden dat deze mensen verder verglijden in depressies en sociaal isolement.

 

Gesprekken

De begeleiding bestaat vooral in de vorm van ondersteunende gesprekken. Ouderen die intensievere hulp nodig hebben, worden geholpen in hun zoektocht naar de beste geestelijke gezondheidszorg voor hen.

Deze dienstverlening is gratis, maar staat wel alleen open voor oudere buurtbewoners.

Contact

Psycholoog Evy Declerck heeft zitdag op dinsdag.

Ze komt ook op huisbezoek.

U kunt haar bereiken op: 09 266 30 87 of evy.declerck@ocmw.gent.

Evy vervangt van november 2018 tot mei 2019 Sien Duquennoy die met zwangerschapsverlof is.

 


 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0