Is er voor iedereen

Het Heiveld

Antwerpsesteenweg 776
9040 Sint-Amandsberg

Tel. 09 266 31 11

facebook link
wzc.hetheiveldocmw.gent

Kinderkoor zingt voor de bewoners van Het Heiveld

Het Heiveld  »  Over wzc Het Heiveld  »  Overzicht nieuws  »  Kinderkoor in Heiveld

Zelf hadden ze liever liedjes van K3 gezongen, maar voor de bewoners van het woonzorgcentrum Het Heiveld studeerden de leerlingen van basisschool Pius X uit Destelbergen speciaal een repertoire in van populaire deuntjes uit de jaren stillekes en Gentse volksliedjes. En het werkte, want binnen de kortste keren zong de hele zaal mee. Een mooi voorbeeld van een project dat jong en oud met elkaar verbindt, in dit Europees Jaar van de Intergeneationele Solidartiteit.

Gents dialect

Geen moeite was de meer dan 40 kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar van basisschool Pius X te veel om het de bewoners van Het Heiveld naar hun zin te maken. Ze zongen liedjes in het Frans (J'attendrai van Dalida), in het Spaans en in het Gents. "Veel kinderen kennen geen dialect meer, omdat ze het thuis niet horen spreken. Ik moet de kinderen vaak uitleggen waarover de liedjes gaan, omdat ze de woorden niet begrijpen. Dit is dus een uitgelezen kans om hen vertrouwd te maken met het Gentse dialect", vertelt kleuterjuf Myriam De Beul die het koor begeleidt.

De bewoners van Het Heiveld waren in elk geval erg verwonderd dat de kinderen zo goed Gents kenden, toen een medley van Gentse volksliedjes de revue passeerde.  En plezant vonden ze het zeker. Ze zongen uit volle borst mee en lachten zich een kriek.

Aangenaam leven

Terzelfder tijd leerden de kinderen zo het leven in een woonzorgcentrum kennen. Ze merkten en ervoeren dat het er aangenaam vertoeven en leven is, dat er veel te beleven valt en afgelachen wordt. Projecten als deze helpen om de angst voor een woonzorgcentrum weg te nemen en vooroordelen op te ruimen.

In het bijgevoegde krantenartikel leest u meer over het optreden van het kinderkoor.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0