Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Voorstelling project Juiste meterstand geen misverstand

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Actueel  »  In de pers  »  Juiste meterstand, geen misverstand
meterstand opnemen

Het juist doorgeven van de meterstanden van water, gas en elektriciteit is voor heel wat mensen een moeilijke opgave. Ook het werken met een budgetmeter is geen evidentie. Daarom start OCMW Gent met een nieuw project ‘juiste meterstand, geen misverstand’. Met een educatieve ‘mobiele kelder’ waarin echte meters opgesteld staan, leren we geïnteresseerden hoe ze meterstanden kunnen doorgeven aan de nutsmaatschappijen. Ondertussen informeren we de deelnemers over verschillende premies, rechten en voordelen.

 

 

Voor veel burgers is het geen evidentie om meterstanden correct te interpreteren en door te geven. Dit heeft vaak tot gevolg dat mensen een te hoge of te lage afrekening krijgen en daardoor financieel in de problemen geraken.

Om dit probleem aan te pakken, willen we de Gentse burger op een laagdrempelige manier aanleren hoe je de juiste meter herkent, de meterstanden correct afleest en noteert, hoe de werking van een budgetmeter is, wat het verschil tussen dag- en nachttarief is, enzovoort.

De medewerkers van OCMW Gent hebben daarom een ‘kelder’ nagebouwd in een mobiele tent. Eandis en Farys plaatsten hierin elektriciteits-, aardgas- en watermeters en een budgetmeter voor elektriciteit en aardgas.

Van wijk tot wijk

OCMW Gent wil haar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger brengen.
Onze maatschappelijk werkers gaan daarom van wijk tot wijk met deze ‘mobiele keldertent’ en spreken passanten aan om mee te doen.

Geïnteresseerden gaan samen met de maatschappelijk werker de tent in op zoek naar de juiste meter(stand). Bij een juist antwoord wint de bezoeker een kleine prijs. Iedere bezoeker krijgt vooraf een zaklampje mee dat hij kan gebruiken om de meterstand af te lezen.
Ondertussen informeren we de deelnemers ook over verschillende premies, rechten en voordelen die de mensen misschien nog niet kenden.
“Maar al te vaak kennen mensen hun rechten niet. Daarom zetten we ons als OCMW Gent actief in om hen hierover te informeren,” aldus OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

Preventie energiearmoede

In eerste instantie starten we in de zeven welzijnsbureaus van OCMW Gent die verspreid liggen over de stad. Als het project gunstig geëvalueerd wordt, kunnen we de werking uitbreiden en langsgaan bij partnerorganisaties zoals scholen, CAW, mutualiteiten, armoedeverenigingen. Zo bereiken we een ruimere groep mensen en kunnen we preventiever optreden om energieschulden te voorkomen of te verminderen. Bestrijding van energiearmoede is immers een van de speerpunten van OCMW Gent in de strijd tegen armoede.

Contact: algemeen nummer OCMW Gent: 09 266 99 11.

Reportage avs

 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0