Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Rechtszaak verkoop gronden Nederland - Stand van zaken

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Actueel  »  In de pers  »  Rechtszaak verkoop gronden Nederland - Stand van zaken

In maart 2016 heeft OCMW Gent circa 450 ha landbouwgronden verkocht in Nederland. Deze verkoopprocedure werd in 2010 opgestart en na een openbare schriftelijke bieding, die onder andere gepaard ging met diverse aankondigingen in Vlaamse en Nederlandse dagbladen, werden de gronden uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder. De prijs die de koper voor deze landbouwgronden betaalde lag volledig in lijn met de schattingsverslagen die drie onafhankelijke in Nederland gevestigde taxateurs op vraag van OCMW Gent hadden opgesteld.
 
Meer dan één jaar na de verkoop, in december 2017, werd OCMW Gent gedagvaard door een Vlaamse landbouwer die beweert dat deze verkoop moet worden vernietigd. Deze zaak werd op 16 januari 2018 voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent ingeleid en intussen hebben de partijen ook al conclusies uitgewisseld. In zijn conclusie heeft OCMW Gent omstandig aangetoond dat de vordering ontoelaatbaar, onontvankelijk of minstens ongegrond is. OCMW Gent vordert voorts 1 EUR symbolische schadevergoeding voor de schade die zij ingevolge dit tergend en roekeloos geding lijdt.
 
Op 4 september 2018 vond voor de rechtbank in Gent een zitting plaats betreffende het verzoek van eisende partij om alsnog bepaalde documenten te verkrijgen. Volgens OCMW Gent zijn deze documenten niet nodig voor de beslechting van deze zaak. Onze raadsmannen hebben dit ook zo gepleit.
 
In het licht van de hangende procedure verkiest het OCMW om zich van verdere inhoudelijke commentaar te onthouden en geen polemiek te voeren in de media. Een goede rechtsbedeling is gebaat bij een sereen debat voor de bevoegde rechter.

Contact: algemeen nummer OCMW Gent: 09 266 99 11.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0