Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Uitspraak rechtszaak verkoop landbouwgronden verwacht begin januari 2019

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Actueel  »  In de pers  »  Uitspraak rechtszaak verkoop landbouwgronden verwacht begin januari 2019

Op 11 december 2018 werd in de Gentse rechtbank de zitting gepleit rond de verkoop van landbouwgronden in het Nederlandse Zeeland door OCMW Gent.
De rechter aanhoorde de argumenten van alle partijen. Er komt ten vroegste begin januari 2019 een uitspraak.

In maart 2016 verkocht OCMW Gent circa 450 ha landbouwgronden in Nederland. In 2010 besliste OCMW Gent om deze gronden te verkopen. De opbrengst van deze verkoop werd onder andere gebruikt om een nieuw woonzorgcentrum te bouwen in Mariakerke. De openbare verkoop werd zowel in Nederland als in België via diverse kanalen publiek bekendgemaakt. Uiteindelijk werden de gronden verkocht aan de hoogste bieder. De uiteindelijke prijs lag in lijn met de schattingsverslagen van drie onafhankelijke taxateurs, gevestigd in Nederland.
 
Meer dan één jaar na de verkoop, in december 2017, werd OCMW Gent gedagvaard door een Vlaamse landbouwer. Zijn hoofdeis is de vernietiging van de verkoop. De zaak werd op 16 januari 2018 voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent ingeleid.
 
Op 4 september 2018 vond voor de rechtbank in Gent een zitting plaats betreffende het verzoek van de eisende partij om bepaalde documenten te verkrijgen. Naar aanleiding van deze zitting oordeelde de rechter op 18 september 2018 dat het te vroeg is om hierover uitspraak te doen.

Op 11 december 2018 werd de zitting ten gronde gepleit. Alle partijen kregen de kans om hun argumenten voor te leggen. Begin januari 2019 volgt een uitspraak.

OCMW Gent wil geen commentaar geven op de aspecten van de verkoop die het voorwerp vormen van de rechtszaak. Wij hebben alle vertrouwen in het gerecht en pleiten voor een sereen debat voor de rechter.

Wij blijven achter de beslissing staan om gronden - die doorheen de eeuwen geaccumuleerd werden - te verkopen. OCMW Gent wil alle inwoners van Gent een zo menswaardig mogelijk leven laten leiden. Dat doen we niet met het beheer van gronden in het buitenland, maar onder andere met het bouwen van voorzieningen in eigen stad. Het getuigt van goed beheer om hiervoor geen leningen aan te gaan, als we het kapitaal zelf kunnen genereren.

Journalisten kunnen contact opnemen met:
Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0