Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Linken over Kinderarmoede

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Armoedebestrijding  »  Kinderarmoede  »  Linken over Kinderarmoede
 1. Ieder kind telt
  + brochure (zie hieronder bij interessante documenten)
  Methodiekenboek: “Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen kinderarmoede”.  Wordt besproken in dit methodiekenboek: belang van bestrijding kinderarmoede, dimensies van kinderarmoede, wat kunnen lokale actoren doen en inspirerende voorbeelden.

 2. Documentaire van BBC One over wat kinderen denken en voelen over opgroeien in armoede
  Engelstalige documentaire
  http://www.bbc.co.uk/programmes/b011vnls

 3. Dossier armoede bij Klasse:
  http://www.klasse.be/leraren/dossiers/armoede/

 4. Goed, beter, buddy! Een buddy bij de wieg.
  http://www.arteveldehogeschool.be/eenbuddybijdewieg/index.php
  + brochure
  Handleiding bij de opzet van een buddyproject met studenten. Ontwikkeld uit het project ‘Een buddy bij de wieg’. In het project ‘een buddy bij de wieg’ zoeken studenten, zorgverleners en gezinnen in een situatie van kansarmoede tijdens de zwangerschap en het jonge ouderschap samen naar oplossingen om die periode zo goed mogelijk door te brengen en op die manier optimale kansen te geven aan het kindje dat geboren wordt.

 5. Kinderarmoedefonds
  http://www.kinderarmoedefonds.be/
  +persbericht
  Kinderarmoedefonds op het bestrijden van kinderarmoede. Door in te zetten op de jongste levensjaren (0 tot 3 jaar) wil het fonds de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en uitsluiting van in de wieg tegengaan. Daarom het project baby’s tegen armoede.

 6. Vzw Welzijnszorg samen tegen armoede
  Link site: https://www.welzijnszorg.be/
  Link artikel op de site: https://www.welzijnszorg.be/prijs-armoede-uitsluiten. Artikel over de “Prijs Armoede Uitsluiten” voor project Kansarmoede(r) van expertisecentrum de Kraamvogel. De prijs staat in het teken van ‘moeilijke’ of vergeten doelgroepen: groepen die maatschappelijk ofwel weinig of niet aan bod komen, ofwel bijna uitsluitend vanuit een negatieve benadering.

 7. Vlaanderen in Actie (Pact 2020) en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
  http://www.vlaandereninactie.be/over/kinderarmoedebestrijding
  Eén op de tien kinderen in Vlaanderen wordt geboren in armoede. Vlaanderen in Actie wil dat aantal fors terugdringen via onder meer goede huisvesting, ziektepreventie, on¬derwijs en opleiding.
  De doelstelling van het Pact 2020 wil tegen 2020 het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt, halveren en het algemene armoederisico in Vlaanderen met 30% doen dalen.


  http://www4.vlaanderen.be/wvg/armoede/vlaamsactieplan/Paginas/inhoud.aspx
  Je vindt er de Vlaamse actieplannen terug, de wettelijke basis het Vlaams actieplan en het vooruitgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.
  In het actieplan worden alle aspecten van armoede en sociale uitsluiting aangepakt en een beleid uitgetekend. Er worden vier horizontale doorbraken geformuleerd die de grondrechten, levensdomeinen of beleidsthema’s overstijgen. De Vlaamse overheid neemt de uitdaging aan verschillende soorten van kennis over armoede en sociale uitsluiting blijvend te verzamelen, kennis over armoede breed te verspreiden, expliciet de keuze te maken om aan armoedebestrijding te doen en tot slot te zorgen voor een duurzame coördinatie van de armoedebestrijding via beleidsnetwerken.
  Daarnaast worden doelstellingen geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid).

 8. PPT: Actieplan ter bestrijding kinderarmoede OCMW Gent
  http://www4.vlaanderen.be/wvg/armoede/nieuws/Documents/pres_OCMW_Gent.ppt#256,1,Dia 1
  De lokale kinderarmoede-aanpak door OCMW Gent. De aanpak gebeurt via 6 pijlers: opvoedingsondersteuning, onderwijs, opvang en vrije tijd, psychologische hulp, zwangerschap en het verhogen expertise van de maatschappelijk werkers.
  U vindt de PowerPoint-presentatie van dr. Isabelle Pannecoucke van de UGent en Sylvia Lis, hoofd van de psychologische dienst van OCMW Gent, terug onder interessante documenten.

 9. Jeugdboek / Roman 16+ : 'Ik ben iemand/ niemand', geschreven door Didelez en De Pril.
  (Didelez, G. & De Pril, L. (2009). Ik ben iemand / niemand.  Antwerpen: Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij).
  Ik ben iemand/niemand is een waargebeurd verhaal van Emilie en haar gezin. Ze heeft een roman geschreven over haar leven. Er komen verschillende thema’s aan bod: haar turbulente schoolcarrière, haar wilde uitgaansperiode en liefde. Maar vooral vertelt ze over een leven in armoede in onze Vlaamse welvaartmaatschappij. ‘


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0