Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Stookolie

Verwarmt u met huisbrandolie, petroleum of bulkpropaangas? Maar is het voor u financieel moeilijk om de nodige brandstof aan te kopen? Dan hebt u twee mogelijkheden:

Verwarmingstoelage

Uw tank is leeg. U laat tanken en doet uw aanvraag voor de verwarmingstoelage bij OCMW Gent binnen 60 dagen na de tankbeurt van de stookolie. Meer informatie vindt u op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds .

Onze medewerkers van de Energiecel helpen u graag verder. Zij houden een zitdag in uw buurt. Neem contact op met de Energiecel (tel. 09 266 89 22).

Betaling factuur stookolie

Uw tank is leeg. U hebt onvoldoende financiële middelen om te tanken. Dan kan OCMW Gent u uit de nood helpen met 1.000 liter brandstof. U moet die niet terugbetalen als u de volgende 1.000 liter brandstof zelf op tijd betaalt.

Wat moet u doen? 

 1. Bent u al cliënt bij OCMW Gent? Neem dan contact met uw maatschappelijk werk(st)er. Hij/zij verwijst u door naar een maatschappelijk werk(st)er van de Energiecel. Deze voert een sociaal onderzoek uit om na te gaan of u van deze tussenkomst kunt genieten.
 2. Bent u nog geen cliënt bij OCMW Gent? Neem contact op met de Energiecel van OCMW Gent (tel. 09 266 99 52). Deze dienst voert een sociaal onderzoek uit om te zien of u recht hebt op de tussenkomst.

Voor de aanvraag moet u volgende documenten voorleggen: 

 • identiteitskaart;
 • bewijzen van inkomen en uitgaven (vaste kosten, afbetalingen...) van alle gezinsleden;
 • als u begeleid wordt via een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling: het attest dat dit bewijst;
 • bewijs van verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds.

Wat verwachten wij van u terug?

Als OCMW Gent uw aanvraag voor 1.000 liter goedkeurt, verwachten we iets van u terug. U spaart namelijk de volgende 1.000 liter stookolie zelf bij elkaar. Dit gebeurt op een rekening die OCMW Gent voor u opmaakt. Op deze rekening stort u maandelijks een bepaald bedrag. Uiteindelijk gebruiken we het gespaarde bedrag om uw volgende tankbeurt te betalen. Een maatschappelijk werker staat in voor de begeleiding die u hierbij nodig hebt.

Als u de maandelijkse voorafbetalingen stipt betaalt, dan hoeft u de eerste tussenkomst niet terug te betalen.
Opgelet: als u niet stipt betaalt, moet u de tussenkomst wél terugbetalen.

Wie heeft recht op 1.000 liter brandstof?

 • Categorie 1: u hebt recht op een verhoogde vergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen.
  Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste (gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen niet inbegrepen).
 • Categorie 3: personen met schuldenoverlast.
  U zit in een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft OCMW Gent vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kunt betalen.
 • Categorie 4: gezinnen met een bescheiden inkomen.
  Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 29.600 + € 1.640 per persoon ten laste.

Bovendien moet ook uit het sociaal en financieel onderzoek van de maatschappelijk werk(st)er blijken of u duidelijk nood hebt aan een tussenkomst. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Energiecel. 


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0