Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Leefloon

Als u geen of een te laag inkomen hebt, kunt u een basisinkomen krijgen. Dat heet leefloon of equivalent leefloon.

Maar deze financiële hulp staat niet alleen. Als u een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets van u terug. Zo zal het OCMW u begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, naar een job die bij u past. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

Wat moet u doen?

Als uw inkomen lager is dan de bedragen in de tabel hieronder, hebt u misschien (gedeeltelijk) recht op leefloon of equivalent leefloon. Ga in dat geval eens langs in het welzijnsbureau of antenne in uw buurt.

Daar zal een maatschappelijk werker uw situatie bekijken en analyseren of u recht op een leefloon hebt. U moet bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfplaats. U moet bovendien ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen, deel te nemen aan een project... (voor de gedetailleerde voorwaarden, zie document onderaan).

Tabel: bedragen leefloon en equivalent leefloon vanaf 1 januari 2020

            jaarbasis        maandbasis
Categorie 1: samenwonende persoon*

€ 7.520,85

             € 626,74

Categorie 2: alleenstaande persoon

     € 11.281,30

      € 940,11

Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste    
met minstens één ongehuwd minderjarig kind

      € 15.246,08

        € 1.270,51

* OCMW Gent heeft een flexibele visie op samenwonen. Je maatschappelijk werker bekijkt je individuele woonsituatie om te beoordelen tot welke leeflooncategorie je behoort.  • Julie N.
    Cliënte OCMW Gent

    Toen mijn man en ik scheidden, ging ik aan de slag met een onregelmatig interimcontract. In de maanden dat ik minder dan het bedrag van het leefloon verdiende, paste het OCMW het verschil bij. Zo kon ik toch op eigen benen staan.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0