Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Sociale activering

OCMW Gent  »  Opleiding en werk  »  Onze aanpak  »  Sociale activering

 

OCMW Gent gelooft dat een goede job niet alleen de beste manier is om voor uzelf een inkomen te verzekeren, werk zorgt ook voor een zinvolle invulling van de dag. Mensen zonder werk hebben vaak niets om handen, voelen zich sneller nutteloos en hebben minder sociale contacten.

Maar niet iedereen is klaar voor een job, of voor een opleiding. Dit heeft vaak te maken met fysieke of psychische problemen.

Deelname aan het maatschappelijk leven

Het OCMW wil ook voor die mensen deelname aan het maatschappelijk leven garanderen. Daarom organiseren we enkele projecten die cliënten helpen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. De dienst Emancipatorische Werking van OCMW Gent coördineert de sociale activering.

Deze projecten kunnen een opstap zijn om daarna een opleiding te volgen of aan de slag te gaan in sociale tewerkstelling. Maar voor sommigen betekent het ook een eindpunt.

In het boek "Sleutels tot Activering" kunt u ervaringen lezen van mensen die in de praktijk te maken kregen met activering.

Emancipatorische werking   

 • Individuele Sociale Activering (ACB)
  De Emancipatorische Werking brengt de situatie van de deelnemer in beeld, maakt basiscompetenties zichtbaar en zoekt samen met de deelnemer naar vormen van maatschappelijke inzet. Hoe meer mensen zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen, hoe beter ze zichzelf kunnen inschatten en verdere stappen kunnen zetten in hun activeringstraject. Het is de bedoeling dat de deelnemers leerkansen krijgen en zodoende systematisch kunnen groeien, waar mogelijk zelfs naar een arbeidstraject. Tijdens groepswerkingen en arbeidszorg blijft de activeringsbegeleider de deelnemer opvolgen in functie van competentieontwikkeling en doorstroommogelijkheden.
  ACB is bedoeld voor OCMW cliënten (18 tot 65 jaar) voor wie de lat van de reguliere of sociale tewerkstelling (momenteel nog) te hoog ligt. Deze cliënten hebben echter wel de psychische en fysische mogelijkheden om zich in te zetten in bijv. vrijwilligerswerk of groepswerk. De maatschappelijk werker van het welzijnsbureau verwijst zijn/haar cliënt door naar ACB.
 • Groepswerkingen
  • Basiswerkingen
  • Extra time
  • Perfect is saai
  • Opnieuw je eigen centen beheren     
  • Project Sociale Gidsen
  • KAA Gent Homeless Blue White
 • Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
 • OCMW Info (vormingspakket voor nieuwe cliënten bij OCMW Gent)

Dialooggroep klantenparticipatie

De informatie rond de dialooggroep klantenparticipatie vind je hier terug.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0