Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Schoolse ondersteuning

OCMW Gent  »  Opleiding en werk  »  Schoolse ondersteuning

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden met bepaalde leerinhouden op school. Via wekelijkse bezoeken aan huis bij circa 360 kinderen zetten Uilenspel vzw en Kompanjon vzw in op de ondersteuning van de leerling en de ouders. De Stad en OCMW Gent dragen bij tot deze betere onderwijskansen via een aanzienlijke subsidie voor beide organisaties.

Betere onderwijskansen

Sommige leerinhouden zijn niet zo gemakkelijk voor een aantal kinderen. Veel van die gezinnen kunnen veelal ook niet terugvallen op ondersteunende netwerken, waardoor de kinderen het op jonge leeftijd al moeilijk krijgen op school.
Voorzitter Rudy Coddens vertelt: “Sommige gezinnen hebben nood aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld omdat ouders niet vertrouwd zijn met de leerstof of omdat er een taalachterstand is. Uilenspel vzw en Kompanjon vzw (vroeger gekend als Katrol) ondersteunen tal van gezinnen via huisbezoeken. Via deze ondersteuning maken maatschappelijk kwetsbare kinderen meer kans op een vlotte schoolloopbaan.”
Schepen Elke Decruynaere: “Met het flankerend onderwijsbeleid nemen we initiatieven ter versterking en ondersteuning van de scholen. Voor hen is dit een welgekomen extra hulp. Zo zetten we tijdens en na de schooluren extra in op gelijke onderwijskansen.

Studenten aan huis

Beide organisaties werken met een eigen methodiek die al bewezen heeft vruchten af te werpen. Kompanjon vzw stuurt studenten uit naar gezinnen om daar aan huis studie- en opvoedingsondersteuning te geven. Deze studenten, die deze opdracht opnemen in het kader van een stage of als praktijkvak, besteden ook veel aandacht aan het sterker maken van de ouders. De coach van Kompanjon vzw ondersteunt zowel het gezin als de studenten.
“Deze werking is een mooi praktijkvoorbeeld van ‘community service learning’”, stelt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. “Ik hoop ook ten zeerste dat dergelijke maatschappelijke engagementen in elke lerarenopleiding verankerd worden. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) ondertekende hierover onlangs een platformtekst en minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft hier ook aandacht voor.”
De Katrol startte zeven jaar geleden in Gent als project, maar sinds kort veranderde de naam en werd het Kompanjon vzw.
Hierbij hoort ook een vernieuwde website http://www.kompanjon.be/. De werking wordt dit schooljaar aanzienlijk uitgebreid, waardoor men tegemoet wenst te komen aan de groeiende vraag.

Nog meer schoolse ondersteuning

In het schooljaar 2015-2016 zullen ongeveer 160 Gentse kinderen wekelijks een duwtje in de rug krijgen van 180 Uilenspelvrijwilligers. 200 kinderen worden ondersteund vanuit Kompanjon vzw door 130 studenten. Er is dus een serieuze groei t.o.v. schooljaar 2013-2014 wanneer 250 kinderen ondersteund werden door beide organisaties.
Rudy Coddens besluit: “Elk initiatief dat bijdraagt tot gelijke onderwijskansen is een meerwaarde voor Gent en draagt bij tot de bestrijding van kinderarmoede.”

Meer informatie kan u nalezen in het persbericht van 9 oktober 2015.
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0