Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Missie en doelstellingen van OCMW Gent

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Missie en doelstellingen

De missie en doelstellingen van OCMW Gent zijn de ‘rode draad’ voor onze organisatie en medewerkers bij het uitvoeren van onze opdrachten. Ze bepalen waar we als organisatie voor staan en waar we heen willen op middellange termijn.

 

  

 

  

  

Wat is onze missie?

Het OCMW heeft de opdracht om voor elke persoon een menswaardig bestaan te verzekeren. Die opdracht vloeit voort uit het eerste artikel van de zogenaamde OCMW-wet van 8 juli 1976: ‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht, die onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.’

OCMW Gent vertaalt die opdracht in zijn eigen missie (sinds 2007):

"Het is onze missie om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid."

Gemeenschappelijke missie Stad en OCMW Gent

OCMW Gent werkt actief aan een open en solidaire stad. Onze organisatie doet dit samen met de andere lokale besturen en heeft daarom samen met Stad Gent een missie (2014) geformuleerd voor de hele stad. De eigen OCMW-missie, met onze eigen opdracht, sluit hier perfect bij aan. 

"Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad.
Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven.
Gent wil op creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad.
We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen. 
Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning  kunnen rekenen."

De stadsmissie en de OCMW-missie worden actief vertaald in onze organisatie door de naleving van waarden en het nastreven van verschillende strategische doelstellingen.

Aan welke doelstellingen werken wij mee?

Hoe moet Gent er in de toekomst uitzien? Of beter, aan welke stad gaan we met zijn allen werken?

Over het beleid dat we willen voeren op vlak van armoedebestrijding, werk en activering en ouderenzorg kunt u meer lezen in de beleidsplannen die u terug vindt op onze website.Duolegaat

Neem OCMW Gent op in uw testament en draag bij tot onze doelstellingen. [+]

  • Annelies D.
    HR-beleidsmedewerker

    Onze 4 waarden (open, betrokken, creatief en doelgericht) benoemen wie we willen zijn en waar we willen voor staan, wat ons typeert en zal verbinden.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0