Is er voor iedereen

Ten Hove

Begijnhofdries 15
9000 Gent

Tel. 09 266 88 88

facebook link
ldc.tenhoveocmw.gent

Theater of toneel? 't is in Ten Hove te doen!

foto gemaakt tijdens de voorstelling bij sinte pieter november 2011. alle acteurs staan op scène met sintepieter centraal

 

 

De activiteit

In het dienstencentrum Ten Hove wordt sinds 2008 toneel geschreven en opgevoerd.
Het gekke is dat niemand erom vroeg, maar juist dat onverwachte was misschien wel de sleutel tot succes.

 

De Speurneuzen

Verbazing alom dus toen het eerste stuk ‘ De Speurneuzen’ werd aangekondigd.

Een toneel dat in feite een parodie was op de detectiveromans van Agatha Christie. Maar monsieur Hercule Poirot en zijn assistent Hastings kregen hier de volkse en melodieuze namen van Herkuul en Juul. We kozen voor 3 vertoningen in november 2009 en de Rode Zaal was telkens goed gevuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

't Bakske Vol

Aangemoedigd door het succes (een mens is ijdel ) ontstond ons tweede stuk ’t Bakske Vol met dezelfde ingrediënten klaargestoomd.
Maar Herkuul en Juul belanden nu in een pensionnetje van ‘schone schijn’ en moeten een diefstal ontrafelen. De rovers worden door hen moeiteloos ontmaskerd en het publiek zag dat het goed was. Het stuk werd opgevoerd in november 2010. We kozen voor 6 vertoningen en ook dit keer liep de Rode Zaal goed vol.


 

 

 

 

Hemelkomedie  ‘Bij Sinte Pieter’

In het derde toneelstuk werd aan Petrus, de hemelportier,  maar weinig rust gegund: een moordenares in de hemel, een grieperige God De Vader, een bazige engel, twee rechercheurs en 4 nieuwkomers uit hetzelfde naaiatelier zorgden hier voor de nodige verwarring en commotie.
Het stuk werd ook dit keer zesmaal met succes opgevoerd in november 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In voorbereiding: Het Bijousdooske van Wieske

Momenteel zijn we gestart met de repetities van ons vierde toneelstuk. Een gezinskomedie ‘Het Bijousdooske van Wieske’.
We hebben al een twintigtal repetities achter de rug. We willen er natuurlijk weer een succes van maken

 

Door de renovatiewerkzaamheden in ‘Ten Hove’ konden we tot nu toe de data van opvoering nog niet vastleggen. Het staat wel vast dat we het stuk zesmaal opvoeren in het vernieuwde dienstencentrum dat in 2013 zijn 40-jarig bestaan viert.

 

 

 

 

Ondertussen zijn de data al bekend (de uren volgen later nog):

  • Vrijdag    4 oktober,
  • zaterdag  5 oktober,
  • zondag    6 oktober
  • Vrijdag    11 oktober,
  • zaterdag 12 oktober en
  • zondag   13 oktober.

 

 

 

Locatie

Zoals eerder vermeld vinden de voorstellingen plaats in ‘De Rode Zaal’ van het dienstencentrum.
Een vaste repetitieruimte hebben we niet. We repeteren uiteraard in Ten Hove zelf (aanvankelijk 1 namiddag en later 2 namiddagen per week) in een lokaal dat ons ter beschikking wordt gesteld  Bv. de petanquezaal, het medialokaal en momenteel (wegens de verbouwingen) in het Elisabethhuis in de Rabotstraat. Tijdens de repetities krijgen we altijd gratis koffie.

De groep

Onze groep bestaat momenteel uit 14 personen: 9 acteurs en 5 medewerkers achter de schermen. Van 2008 tot nu zijn er uiteraard verschuivingen in de groep ontstaan.
De belangrijkste reden hiervoor is dat toneelspelen veel inzet vraagt van alle betrokkenen zoals o.m. aanwezig zijn op een 40-tal repetities of zelfs meer, teksten van buiten leren en uiteraard ook zo natuurlijk mogelijk acteren. Inspanning en ontspanning gaan hier dus hand in hand. Maar amusement komt vanzelfsprekend op de eerste plaats!!!

 de toneelgroep aan het werk in het elisabethhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse?

Het script van het toneelstuk voor 2014 ligt ook al klaar. Wie zich geroepen voelt om aan het volgende theaterstukje mee te werken moet eenvoudigweg contact opnemen met het secretariaat van Ten Hove. Altijd welkom !


 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0