Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Meerjarenplan 2014 - 2019

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Wat doen we?  »  Meerjarenplan 2014 - 2019

Het meerjarenplan (MJP) 2014-2019 dat de Gemeenteraad eind 2013 goedkeurde, is een logisch voortvloeisel van het bestuursakkoord dat een jaar eerder tussen het kartel sp.a-groen en Open VLD werd afgesloten. Dus, met duidelijke prioritaire beleidsaccenten op het sociale, het ecologische en het economische vlak.

Financieel evenwicht

Om tot een financieel evenwicht te komen zijn de nodige keuzes gemaakt, door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen maar ook met aandacht voor nieuwe beleidsaccenten.

Door en door Gents

Het meerjarenplan biedt zo een antwoord op de uitdagingen die op alle gemeentebesturen in Vlaanderen afkomen, maar stelt tegelijk Gent in staat om een grote stap te zetten in de uitvoering van het ambitieuze bestuursakkoord.

Het resultaat is door en door Gents: we hebben de problemen op onze eigen, eigenzinnige wijze aangepakt.

Onder interessante documenten kan u de boeken vinden die het meerjarenplan, het budget en de beleidsevaluatie vormen.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0