Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Ouderenbeleidsplan 2014 - 2019

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Wat doen we?  »  Ouderenbeleidsplan 2014 - 2019
Ouderenbeleidsplan 2014 - 2019

Het departement ouderenzorg van het OCMW en de seniorendienst van de stad Gent zetten hun ‘goede voornemens’ voor de komende zes jaar op papier in de vorm van een strategische beleidsnota. Ze namen hierbij de 8 componenten van de leeftijdsvriendelijke gemeente als uitgangspunt. De Wereldgezondheidsraad dacht dit concept uit.

Vandaag is de drempel tot bepaalde dienstverlening voor een aantal doelgroepen nog altijd groter dan voor andere. We scharen ons daarom achter de stadsbrede strategische doelstelling: “We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven”.

Daarom willen we ook tijdens deze legislatuur extra aandacht besteden aan senioren die zich in een kwetsbare positie bevinden.

 

 

 

 

 

 


De acht pijlers waarrond gewerkt zal worden zijn:

  • publieke ruimte en gebouwen
  • transport en mobiliteit
  • wonen
  • sociaal-culturele participatie
  • respect en sociale inclusie
  • maatschappelijke participatie
  • communicatie en informatie
  • gezondheid en zorg


Het ouderenbeleidsplan leest u op deze pagina onder interessante documenten. Een link naar het uitgebreide persbericht vindt u onder interessante links.


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0