Is er voor iedereen

Zuiderlicht

Zuidbroek 8
9030 Mariakerke

Tel. 09 266 46 00

facebook link
wzc.zuiderlichtocmw.gent

Info en advies

Zuiderlicht  »  Info en advies

Als het moeilijk wordt om volledig zelfstandig thuis te blijven wonen kan het OCMW - samen met u - zoeken naar een gepaste woonvorm. Het OCMW heeft verschillende mogelijke woonvormen in eigen beheer, zoals seniorenwoningen en woonzorgcentra. En we bieden zowel plaatsen voor langdurige opname aan, als plaatsen voor kortverblijf, dagverzorging of nachtopvang.

Maar ook als u op zoek bent naar een seniorenvoorziening op de privé-markt kan het OCMW u begeleiden. De vrije keuze staat immers centraal.

Indien uw financiële draagkracht ontoereikend is en u beschikt niet over andere middelen, kan het OCMW Gent u hierbij helpen. Het OCMW Gent kan immers financieel tussenkomen tijdens uw opname of uw verblijf.

Waar kunt u een aanvraag indienen?

Voor een algemene vraag, een eerste oriëntatie, een advies of een verkennend gesprek kunt u steeds terecht in één van de lokale dienstencentra of woonzorgcentra van het OCMW Gent. Daar krijgt u het gepast advies en/of zal men u gericht doorverwijzen naar de dienst die u nodig heeft.

Verblijft u thuis en wilt u effectief opgenomen worden in één van de ouderenvoorzieningen (seniorenwoning, woonzorgcentrum...)? Of bent u geïnteresseerd in kortverblijf, dagverzorging of nachtopvang? Dan kunt u terecht bij:

  • het lokaal dienstencentrum in uw buurt;
  • het OCMW-woonzorgcentrum van uw keuze of in uw buurt.

Verblijft u in het ziekenhuis of verblijft u al in een andere voorziening en wilt u naar een andere woonvorm of voorziening overschakelen dan kunt u de vraag richten tot:

  • de dienst Advies, Oriëntatie en Opname van het OCMW Gent of
  • de sociale dienst van de voorziening waar u verblijft.

Een vraag over verzorging of zelfstandig thuis wonen?

Wordt u wat ouder en krijgt u wat meer vrije tijd? Wilt u weten welke activiteiten er zijn voor senioren? Of heeft u vragen over uw administratie, over uw gezondheid, over hulp aan huis? Of wilt u advies over uw financiële situatie?

Kortom, heeft u een vraag over uw situatie als Gentse senior, dan gaat u best langs bij het lokaal dienstencentrum! OCMW Gent heeft 10 lokale dienstencentra die verspreid liggen over heel het grondgebied Gent. Zo willen we ervoor zorgen dat u ons goed kunt bereiken en dat wij ook dicht in contact blijven met de verschillende Gentse wijken.

Ga voor uw gemak dus langs bij het lokaal dienstencentrum dat het dichtst bij u in de buurt ligt. U vindt dit hier.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0