Is er voor iedereen

Zuiderlicht

Zuidbroek 8
9030 Mariakerke

Tel. 09 266 46 00

facebook link
wzc.zuiderlichtocmw.gent

Maak kennis met Zuiderlicht

Een beeld van hoe Zuiderlicht er uit zal zien

Zuiderlicht is het vijfde woonzorgcentrum van OCMW Gent. Het ligt in een groene en rustige omgeving in Mariakerke.

Op deze pagina leest u meer over de visie en aanpak van Zuiderlicht.

In deze virtuele rondleiding kunt u al eens een kijkje nemen in het woornzorgcentrum.

 

 

 

Gespecialiseerde zorg

Bijzonder aan Zuiderlicht is dat het, naast reguliere zorg, gespecialiseerde zorg biedt aan een aantal specifieke doelgroepen:

  • 65-plussers met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid en een zekere graad van hulpbehoevendheid (minimaal B-profiel), 
  • personen met jongdementie,
  • personen (45+) met een verstandelijke beperking: Zuiderlicht is een erkende VAPH-zorgaanbieder,
  • personen (65+) met dementie, die hier in een open woonafdeling verblijven.

Zorg met een visie

Een persoonlijke aanpak

In Zuiderlicht beschouwen we elke bewoner als een individu. De bewoners bepalen zo veel mogelijk zelf hoe ze wonen, leven en verzorgd worden. Enkel zo kunnen ze zich goed voelen. Elke bewoner heeft een eigen persoonlijkheid: de één houdt meer van lezen, de ander meer van beweging. We horen graag van onze bewoners wat zij nodig hebben om gelukkig te zijn. Want het is voor iedereen verschillend.

Actief en zelfstandig blijven

Eigen keuzes kunnen maken, zelf initiatieven nemen, uzelf kunnen zijn … daar leggen wij het accent op. We nodigen bewoners uit om zo lang mogelijk actief te blijven, dankzij aangepaste activiteiten. We kijken naar wat hen interesseert, wat zij graag doen en wat ze kunnen. Een plusbegeleider, een individuele, vaste contactpersoon, begeleidt hen daarbij.

Sociale banden onderhouden

De privacy van de bewoners is belangrijk, maar mogelijkheden voor sociaal contact zijn dat ook. In Zuiderlicht hebben we aandacht voor beiden. Ook voor de mensen rondom de bewoners willen we een nieuwe thuis zijn. Zorg dragen voor familiebanden, vriendschappen en andere relaties is een volwaardig onderdeel van onze zorg. Wie nodigen bewoners bijvoorbeeld graag uit voor bepaalde activiteiten zoals een uitstap? Van welke organisaties zijn ze lid en aan welke activiteiten willen ze blijven deelnemen? Daar houden we allemaal graag rekening mee.

Een huiselijke en groene omgeving

We hechten veel belang aan huiselijkheid en een aangename omgeving. Ons gebouw is heel lichtrijk en open. Bewoners kijken uit op een mooie groene omgeving en binnentuinen.

Een open huis

Onze deuren staan open voor familie, vrienden, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen en verenigingen. Dat zorgt voor een mix van jong en oud en brengt leven in de brouwerij. Tegelijk respecteren we de nood aan privacy van elke bewoner.

Een warm klimaat

Een warm en positief klimaat: dat is voor ons essentieel. Een klimaat waarin bewoners respect, ruimte en tijd krijgen, en tijd kunnen nemen. Een klimaat waarin begeleiders en bewoners belangstelling tonen voor elkaar, elkaar een luisterend oor bieden, en gelijkwaardig omgaan met elkaar.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0