Is er voor iedereen

Geschiedenis Archief OCMW Gent

Archief Gent  »  Info  »  Geschiedenis  »  Geschiedenis Archief OCMW Gent
Geschiedenis Archief OCMW Gent

Tot 1975 waren de archieven van de toenmalige COO Gent opgeslagen in verschillende lokalen boven het oude Economaat en de Ontvangerij, op de hoek van de Zandpoortstraat en de Sint-Martensstraat. Alle vrije ruimten werden ingenomen om archieven te deponeren. Onder leiding van Radulphus Vandeputte werd destijds overgegaan tot inventarisatie.

 

 

 

 

In 1975 werd een nieuw aangekocht gebouw, in de Sint-Martensstraat, ingericht als archief. Op het eerste en het tweede verdiep was een grote zaal beschikbaar om rolkasten te plaatsen. Dat leverde een grote plaatswinst op.
De volgorde waarin de stukken in de rolkasten gedeponeerd werden was als volgt : Bureel van Weldadigheid, Burgerlijke Godshuizen, COO-OCMW. Tot slot was er nog ruimte beschikbaar voor de bibliotheek, met als grootste reeks het staatsblad (van 1848 tot heden). Halfweg de jaren 80 begonnen de eerste tekenen van plaatsgebrek zich te manifesteren.

Archiefkelder

In 1987 begonnen de voorbereidingen voor een nieuw administratief complex in de Sint-Martensstraat, met een archiefkelder.  Na enkele problemen met deze archiefkelder werd een deel hier ondergebracht en een deel in het Tehuis Leieland, nu Campus Prins Filip.

Maar in het najaar van 2001 moest ook daar alles verwijderd worden. Na een korte tussenstop in een archiefruimte in Drongen, werd alles in een spoedoperatie terug overgebracht naar een bergruimte op de administratieve campus aan de Watersportbaan.

Moderne archiefdepots

In het voorjaar van 2005 werd de eerste steen van het nieuwe archiefgebouw onthuld. Dit gebouw ligt aan de Neermeerskaai tussen blokken C en D van campus Prins Filip, gelegen tussen de Jubileumlaan en de Offerlaan. Op 16 oktober 2006 begon de verhuizing van de archiefdienst naar het nieuwe gebouw. Op 1 december werd het gebouw ingehuldigd.

We hebben nu een degelijk onderkomen voor de rijke archiefcollectie van het OCMW Gent. Geen muffe zolders en bezemkasten of klamme kelders meer, maar vijf moderne archiefdepots. De boeken staan netjes in een bibliotheek en er is een erfgoedkamer waar we tentoonstellingen kunnen organiseren over de rijke geschiedenis van het OCMW Gent.

 


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0