Is er voor iedereen

Persvoorstelling boek Gentse weeshuizen

Archief Gent  »  Info  »  Actueel  »  Persvoorstelling boek Gentse weeshuizen
Cover van het boek

Op vrijdag 5 oktober is het boek 'Mag ik dit vertellen? Stemmen uit de Gentse weeshuizen (1945-1984)' officieel bij ons in het Archief voorgesteld. Vlaams kinderrechtencommissaris prof. Bruno Vanobbergen en doctoraatsstudente Lieselot De Wilde schreven dit boek, in samenwerking met het Archief OCMW Gent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontstaansgeschiedenis van het boek gaat terug tot de tentoonstelling 'Publiek geheim - Dagboek van een weeskind' die het Archief OCMW Gent, samen met de vakgroep Pedagogiek van de UGent, in 2011 uitwerkte over de Gentse weeshuizen. Aan de hand van archiefstukken en getuigenissen van oud-weeskinderen en ex-opvoeders werd de geschiedenis van de Gentse weeskinderen gereconstrueerd.

Prangende vragen

Bruno Vanobbergen, gastdocent aan de vakgroep pedagogiek, en Lieselot De Wilde, die een doctoraat voorbereidt over de geschiedenis van ‘the child at risk’, hebben hierover dit boek geschreven. Tussen 1945 en 1984 stonden 1.202 kinderen als wezen bij de Stad Gent geregistreerd. Alhoewel wezen? In meer dan drie vierde van de gevallen leefden de beide ouders nog. Waarom kwamen die kinderen dan toch in een weeshuis terecht? Waarom zagen broers en zussen elkaar niet of zo weinig mogelijk? Wat doet het met een kind als je niet langer bij je naam maar met een nummer wordt aangesproken?

Op al die prangende vragen geeft het boek een antwoord. Rode draad zijn de spraakmakende getuigenissen van zowel oud-wezen als ex-personeelsleden, aangevuld met beleidsdocumenten, observatieschriften, persoonlijke dossiers en foto’s uit het Archief OCMW Gent.

Binnenkort is het boek te koop bij het Archief OCMW Gent.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0