Is er voor iedereen

Topstukkenavond 200 jaar Stadsarchief Gent

Archief Gent  »  Info  »  Actueel  »  Topstukkenavond 200 jaar Stadsarchief Gent
Topstukken

16 November 2017

Hoera! Feest in de stad! Het Stadsarchief Gent blies op 28 oktober 2017 haar tweehonderdste verjaardagkaarsje uit. Het Archief Gent, de fusie van het Stadsarchief en Archief OCMW Gent, kijkt vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Een 200ste verjaardag nodigt ook uit om achterom te kijken. Het voorbije jaar organiseerde het Archief  al een voordracht over de geschiedenis van het Stadsarchief (6 december 2016) en een bezoek aan de voormalige archiefbewaarplaatsen van het stadsarchief: het stadhuis en het belfort (9 september 2017). Op 16 november wordt een derde evenement georganiseerd, een nocturne waarbij medewerkers, vrienden en vrijwilligers van het Archief opmerkelijke collectiestukken die het resultaat zijn van 200 jaar verzamelgeschiedenis, presenteren.

Programma

18.30 uur: deuren open

19.30 uur: inleiding op de thema-avond

  • Tom Haeck: archivaris, diensthoofd Archief Gent
  • Jaochim Derwael: voorzitter GOF

19.45 uur: 6 tafels met unieke stukken en boeiende verhalen

  • Doctorandus Jelten Baguet, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, geeft meer uitleg bij de mooi versierde middeleeuwse schepenregisters van de Gentse schepenbank van Gedele.
  • De bibliothecaris en beheerder van het tekeningenarchief van het KASK, Katia Ballegeer, presenteert u graag het wondermooie Gulden Boek van de Academie van Gent. Dit Gulden Boek is een levend archiefstuk waarin de oudste tekeningen dateren uit de 18de eeuw en de jongste tekening werd aangemaakt naar aanleiding van de opening van de Kunstenbibliotheek op de Bijlokesite in 2017. Aan de hand van dit topstuk wordt de geschiedenis van de Academie uit de doeken gedaan.
  • Wout De Vuyst, kunsthistoricus en onderzoeker in het STAM, staat stil bij de opmerkelijke tekeningen van Arend Van Wijnendaele uit de 16de eeuw. Door aankopen in 1867 en 2015 beschikt de stad Gent over 40 Gentse tekeningen van deze man met gebouwen en grafmonumenten in Gent  en in verband met de ridderorde van het Gulden Vlies.
  • Guy Dupont, archivaris bij Archief Gent, vertelt meer over enkele opmerkelijke museale stukken uit het archief van de Armenkamer die terug te vinden zijn in de collectie van het OCMW-archief (1535-1796).
  • Norbert Poulain, voorzitter van de VZW Interbellum, toont u graag enkele opmerkelijke boekbanden van de hand van boekbinder en lederdrijver August De Decker-Lemaire (1855-1940).
  • Archiefvrijwilligers Marijke Van de Velde en Ingrid Mahy en archiefpersoneelsleden Storm Calle en Pieter-Jan Lachaert tonen hoe het Archief in recente tijden kwetsbare documenten uit de Eerste Wereldoorlog en de 16de eeuw kwaliteitsvol tracht te digitaliseren. Meer bepaald focussen zij zich op de tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog en Vlaamse belastingdocumenten uit de 16de eeuw. Ook u kan als vrijwilliger meehelpen om onze archieven beter te ontsluiten!

Deze 6 boeiende verhalen worden die avond gepresenteerd aan 6 verschillende tafels waaruit iedere bezoeker er 3 kan kiezen.
Het GOF, de Vriendenkring van Archief Gent, organiseert ter gelegenheid van de nocturne een bar en boekenstand (18.30 tot 22 uur).

Inschrijven is niet nodig. De toegang tot de lezingen is gratis.

Deze nocturne is een organisatie van de Archief Gent (Stad Gent en OCMW Gent) en de vzw GOF (de Vriendenkring van Archief Gent).

Info

Archief Gent | De Zwarte Doos | Dulle-Grietlaan 12 | 9050 Gentbrugge | 09 266 57 60
stadsarchief@stad.gent | stad.gent (Topstukkenavond) | ocmw.gent/archief
facebook.com/ocmwgent.archief

 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0