Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Het Compostjen

OCMW Gent  »  Senioren  »  Projecten  »  Het Compostjen

Wat is het wel


't Compostjen is het eerste wijkcomposteringproject in Lokeren.
De bewoners van de wijk (Rogge-, Gerst- en Raapstraat in Lokeren) kunnen hun GFT-resten (groenten- , fruit- en tuinresten), na het betalen van een kleine jaarlijkse bijdrage (in 2013 was dit € 7,50/gezin) op dit composteerterrein brengen tijdens de openingsuren.
Onder leiding van de werkgroep (6 compostmeesters) worden deze resten gecomposteerd. De wijkbewoners kunnen deze compost gratis afhalen om te gebruiken in hun eigen tuin.

Ontmoetingsplaats

Ondertussen is dit project ook een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners geworden en heeft een niet onbelangrijke sociale functie in de wijk gekregen. Jaarlijks worden er enkele activiteiten georganiseerd: nieuwjaarsdrink, wijkfeest, bezoek Sinterklaas, ...
Om controle te houden op wat er gebracht wordt, is het terrein afgesloten en zijn er vaste openingsuren (bv. in de zomer op woensdagavond en zaterdagnamiddag; in de winter op zaterdagnamiddag).

Idee van enkele wijkbewoners

Het project is ontstaan uit een idee van enkele wijkbewoners. De realisatie was mogelijk met hulp van de Waasse Landmaatschappij (van wie het terrein gratis mag worden gebruikt), de stad Lokeren en afvalintercommunale IDM. Deze 2 laatsten zorgen voor o.a. omheining, composteersystemen, bergings- en schuilruimte.

Prijzen

De werkgroep dient geregeld subsidiedossiers in en behaalde zo al enkele prijzen: 2 x Buiten Gewone Buurt (Koning Boudewijnstichting en Nationale Loterij), geselecteerd voor SAM (Samen is Alles Mogelijk; Radio 2 en Eén) en werd onlangs verkozen tot 'meest Buiten Gewone Buurt' (Koning Boudewijnstichting en TV Oost).  Met de verkregen subsidies is de werkgroep in staat om zelfstandig te werken en de jaarlijkse bijdrage zo laag mogelijk te houden.
Door in het project te stappen, besparen de gezinnen jaarlijks vele tientallen euro's omdat ze geen GFT-resten moeten meegeven tijdens de tweewekelijkse ophalingen.
Twee maal per jaar wordt er een werkdag gehouden, om diverse werkzaamheden uit te voeren: compost omzetten en zeven, terrein grondig onderhouden, herstellingen uitvoeren, ... Op deze dagen worden de bewoners uitgenodigd om een handje te helpen.

Wat is het niet


Voor wie is het wel


Alle gezinnen in de Rogge-, Gerst- en Raapstraat kunnen in dit project stappen, mits ze een jaarlijkse bijdrage betalen.

Voor wie is het niet


Voor bewoners buiten deze straten.

Vrijwilligers


De werkgroep bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers, allen compostmeesters.

Stappenplan


 • Samenstellen van een werkgroep, best is om zeker enkele compostmeesters in deze werkgroep te hebben. Kwestie van het composteerproces goed te laten verlopen.
 • Bevraging aan de bewoners naar de interesse in het project. Het is nutteloos om een dergelijk project op te starten als de bewoners er niet achterstaan.
 • Zoeken naar een voldoende groot terrein, dat vlot bereikbaar is voor alle bewoners.
 • Medewerking zoeken van diverse instanties, bv. gebruik van het perceel, inrichting van het terrein (omheining, composteersystemen, ...). Eventueel particuliere bedrijven, voor bv. materiële steun.
 • Inrichten van het terrein: omheining, bergruimte, composteersystemen, ...
 • Opstellen van huishoudelijk reglement en dit bezorgen aan de deelnemende gezinnen. Inhoud van dit reglement kan zijn: wat mag wel/niet aangebracht worden, openingsuren, ...


Aandachtspunten


 • Ervoor zorgen dat de werkgroep voldoende leden telt, want -afhankelijk van de openingsuren- vraagt dit heel wat uren inzet per week.
 • Zeker compostmeesters opnemen in de werkgroep.
 • Belangrijk is dat het project start vanuit de bewoners en niet wordt opgelegd of 'opgedrongen' door een instantie, zoals het stadsbestuur.
 • Zeker niet te vergeten: de partners van de leden van de werkgroep moeten ook ten volle achter het project staan, want dit vraagt vele uren vrijwilligerswerk en inzet.

Samenwerkingen


Dit project is geworden tot wat het momenteel is, o.a. dank zij de medewerking/samenwerking met de stad Lokeren, afvalintercommunale IDM en particulieren (schenking van materialen, kortingen bij aankoop materiaal, ...).

Effectiviteit/positieve resultaten


 • 't Compostjen bestaat sinds 2002 en is uitgegroeid tot een voorbeeld voor vele wijken.
 • Ongeveer 75% van de gezinnen betaalt jaarlijks zijn bijdrage.
 • De wijkbewoners hebben elkaar door dit project beter leren kennen: geregeld zijn er gezellige namiddagen op 't Compostjen waar er tussen pot en pint goed gelachen en gediscussieerd wordt. Er is ook een zekere sociale controle ontstaan.
 • Geregeld komt er een wijkcomitee op bezoek om onze werking te bekijken en te bespreken.
 • Er zijn al mooie (financiële) prijzen behaald: 2 x Buiten Gewone Buurt, 'meest Buiten Gewone Buurt', SAM, nominatie Verdienstelijke Lokeraar.
 • We hebben ook al enkele groepen uit het buitenland mogen ontvangen: Groot-Brittanië, Frankrijk, Nederland.
 • Stad Lokeren en afvalintercommunale IDM steunen dit project ten volle.

Contactgegevens


'T COMPOSTJEN vzw


Tjen Hillaert


Roggestraat 5


9160 Lokeren


0495 43 75 20


tcompostjen@telenet.be

of

tjen.hillaert@telenet.be
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0