Is er voor iedereen

BW

BW

Het Bureel van Weldadigheid (BW) ondersteunde thuiswonende armen.

De inhoudstabel en de inventarissen zijn hier raadpleegbaar.
Er is ook een lijst beschikbaar met de leden van het Bureel van Weldadigheid en de biografie van deze leden.

 

 

AANVRAGEN:
Alle aanvragen mogen gemaild worden naar
info.archief@ocmw.gent
Duidelijk vermelden op de aanvraag: het nummer van de BW en het inventarisnummer (vb. BW01 NR15).


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0