Is er voor iedereen

Diversiteit

Diversiteit

Wat is ‘diversiteit’?

Verschillende beleidsdomeinen, zoals het gelijke kansen-, het jeugd-, het cultuur-, het welzijnsbeleid, gebruiken de bestaande diversiteit in onze samenleving steeds vaker als uitgangspunt.
Diversiteit verwijst naar menselijke kwaliteiten die verschillen van die van onszelf of onze eigen groep, maar die we zien opduiken in andere individuen of andere groepen.
Diversiteit zouden wij hier als volgt willen definiëren: alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen die in onze maatschappij samenleven, op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit, onderwijs…
 
Hoewel mensen vrij verschillend zijn, denkt en doet men in onze maatschappij de dingen nog vaak vanuit de positie of het perspectief van ‘de norm’, de ‘gemiddelde burger’, diegenen die niet of weinig afwijken van wat wij geleerd hebben als normaal te beschouwen. Zo'n wij-zij polarisatie reduceert elke 'andere' tot object en roept in- en uitsluitingsmechanismen in het leven. Het is de 'dominante groep' die dan bepaalt wat er met de 'doelgroepen' dient te gebeuren.
Vandaag gaat nog vaak de positieve aandacht vooral uit naar mensen die grotendeels in deze norm passen. Terwijl wie en hoe we zijn juist met een aantal assen van maatschappelijke betekenisgeving samenhangt zoals gender, etniciteit, sociaal-economische positie, leeftijd, seksualiteit… Deze 'kruispunten' liggen voor iedereen anders. En sommige combinaties zijn machtiger dan andere. Ben je man, wit, heteroseksueel, zonder handicap, jong, behoor je tot de middenklasse… Zo'n ingrediënten maken dat we geneigd zijn onze posities als 'normaal' en natuurlijk te zien, als hadden ze niets met macht, of kansrijk-zijn, te maken.

Waarom is er diversiteit?
Het is een menselijk gegeven om onze omgeving te willen structureren. Dit is sociale categorisatie.

Het is ook een menselijk gegeven om onszelf goed te willen voelen en een persoonlijke identiteit te creëren. Daarnaast hebben we een sociale identiteit, hoe we ons voelen in een groep (goed of slecht). Deze sociale identiteit is dominanter dan de persoonlijke identiteit. Er is soms ook sprake van sociale besmetting waarbij de identiteit van de groep wordt overgenomen.

De basis van diversiteit is groepsvorming: elke groep vindt zichzelf beter dan de ander. We streven naar erkenning en lidmaatschap van een groep.

 

DIVERSITEIT =

afwisseling // keuze // variatie // variëteit // verscheidenheid // aanbod // assortiment // keur // spectrum // voorraad // bontheid // diversificatie // schakering // verschil // differentiatie // afwisseling // mozaïek // scala

Uitspraken diversiteit

“Diversiteit betekent een schat aan ontgonnen troeven en talent.”

“Om een diversiteitsbeleid te ondersteunen heb je 2 zaken nodig: structurele maatregelen en sensibiliserende acties.”

“Als je iemand op voorhand uitsluit, krijg je vanzelf diversiteit.”

“Respect is de basis voor tolerantie.”

“Diversiteit is bij ons een realiteit, geen betrachting.”

“Verschillen versterken.”

 

In 2014 orgainseerde het Archief OCMW Gent een tentoonstelling 'Gent versch!lt' over de diversiteit binnen en buiten de grenzen van OCMW Gent. Verschillende thema's kwamen aan bod waarover je hieronder meer uitleg kan vinden:

  • Jong vs oud
  • Man vs vrouw
  • Communicatieverschillen 
  • Personen met een handicap
  • Personen van vreemde origine
  • ...

Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0