Is er voor iedereen

Verzorgende

Verzorgende

De verzorgende, een held van vroeger, vandaag en morgen

Het OCMW en zijn rechtsvoorgangers kennen een rijke geschiedenis van verzorgend personeel. Het begon al in de 13e eeuw bij de stichting van het Bijlokehospitaal waar er kosteloze verzorging voor arme zieken werd gegeven. In het OCMW van nu is het verzorgend personeel vooral terug te vinden in de woonzorgcentra.

Middeleeuwen en Armenkamer (tot 1796)
Vanaf de 9de eeuw waren liefdadigheid en ziekenzorg vooral de taak van geestelijken. In de middeleeuwen werden hiervoor godshuizen zoals het Sint-Janshospitaal, het Wenemaershospitaal en het Alynshospitaal opgericht. Keizer Karel wilde de bestaande bijstandsinitiatieven verenigen in een gemeenschappelijk fonds en stichtte daarom in 1535 de Armenkamer (Armen Camere). Deze eerste officiële instelling is dan ook de eerste voorganger van het OCMW Gent. De Armenkamer bleef zijn bevoegdheid behouden tot 1796.

Commissie van Burgerlijke Godshuizen (1796 - 1925)
De Franse Revolutionairen schaften na 265 jaar de Armenkamer af en vervingen deze door 2 burgerlijk instellingen die gecontroleerd werden door de stad: de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (BG) was belast met het beheer van alle godshuizen en van alle bejaarden, vondelingen, gebrekkigen, zieken, wezen, verlaten kinderen... die er geen plaats vonden. Het Bureel van Weldadigheid (BW) ondersteunde thuiswonende armen. De bezittingen van kloosters, kerken en godshuizen werden toebedeeld aan de nieuwe burgerlijke instellingen. De geestelijken, die de ziekenzorg al eeuwen beheerden werden vervangen door leken, maar al snel werden ze teruggeroepen. De kloostergemeenschappen stonden opnieuw in voor het beheer van de godshuizen. Men was er wel in geslaagd om de clerus te weren op vlak van het beheer van de goederen.

Commissie van Openbare Onderstand (1925 - 1977)
De scheiding tussen de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid gaf aanleiding tot organisatorische en bestuurlijke moeilijkheden. Daarom werd op 10 maart 1925 de Wet op de Commissies van Openbare Onderstand (COO) ingevoerd die de 2 besturen samenvoegde. Het onderscheid tussen hulp-in-instellingen en hulp-aan-huis werd opgeheven. Na 50 jaar werking bleef  de opdracht door de COO’s gebrekkig ingevuld. Daarom werd het OCMW, zoals wij het vandaag kennen, opgericht.

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (1977 - nu)
Op 1 april 1977 wordt de Commissie voor Openbare Onderstand vervangen door het OCMW. Deze omvorming valt samen met de fusie Groot Gent. Het ging niet enkel om een nieuwe benaming voor dezelfde lading, maar om een aanzienlijke verruiming van het werkveld.  De  preventieve taak wordt omschreven in de OCMW-wet: die kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn. Het OCMW Gent staat open voor alle inwoners van Gent. Daarbij spelen leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol.  Iedereen heeft recht op een goede huisvesting, gezondheidszorg of voldoende financiële middelen. Kortom, een menswaardig bestaan.

In 2012 organiseert het Archief een tentoonstelling waarbij de verzorgende doorheen de geschiedenis van OCMW Gent en zijn rechtsvoorgangers centraal stond. Hiervoor werd zowel het historisch als het hedendaags archief geraadpleegd.

Hieronder kan je meer uitleg vinden over:

  • De Bijloke
  • De begijnen
  • Wat is een godshuis?
  • Woonzorgcentra
  • De algemene geschiedenis van de verpleging door de eeuwen heen
  • Een overzicht van de instellingen waar verzorgende werken en gewerkt hebben bij het OCMW en zijn voorgangers

 

Voor vragen
info.archief@ocmw.gent

Verantwoordelijke
Nele Lefever
09 266 94 04
nele.lefever@ocmw.gent


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0