Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Al werkzaam binnen OCMW Gent of Stad Gent?

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Werken bij OCMW Gent  »  Informatie voor sollicitanten  »  Al werkzaam binnen OCMW Gent of Stad Gent?

Als medewerker van OCMW Gent en Stad Gent kan je ook aan de bevorderingsprocedure en de procedure van interne personeelsmobiliteit deelnemen, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor een aanwervingsprocedure of reeds voor 2009 (of 2011 indien je tewerkgesteld bent bij Ouderenzorg) in dienst gekomen bent.

Onder interne personeelsmobiliteit wordt verstaan: de heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie die in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld. Om deel te kunnen nemen dien je minstens één jaar graadanciënniteit te hebben.

De bevordering is de aanstelling van een personeelslid in een betrekking van een graad van een hogere rang. Om deel te nemen dien je te voldoen aan bepaalde jaren niveauanciënniteit.

De openstaande functies worden bekend gemaakt via Mia en de wekelijkse nieuwsbrief.

Inschrijven voor vacatures kan door:

Je sollicitatie is pas in orde wanneer je de mail hebt verstuurd én online hebt gesolliciteerd.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0