Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Hoe verloopt de selectieprocedure?

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Werken bij OCMW Gent  »  Informatie voor sollicitanten  »  Hoe verloopt de selectieprocedure?

Overzicht:

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om je kandidaat te stellen voor een job bij OCMW Gent, moet je als sollicitant in de eerste plaats voldoen aan de volgende algemene voorwaarden.

Je moet als kandidaat:

 • een uittreksel van het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan drie maanden;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn;
 • voldoende Nederlands begrijpen en spreken. Indien je de vereiste diploma’s voor de vacature behaalde in een school waar Nederlands niet de voertaal was, moet je een bewijs van taalkennis voorleggen. Dit kan je door een taalexamen af te leggen. Voor meer informatie contacteer Selectie;
 • beschikken over het juiste diploma voor de openstaande functie, indien dat vereist is. Als bewijsstuk volstaat een kopie of afschrift van het diploma. Dat moet je voorleggen wanneer je je inschrijft om deel te nemen aan een selectieprocedure. Uitzondering op deze regel zijn laatstejaarsstudenten. Zij mogen hun diploma voorleggen op het ogenblik dat ze beginnen werken, maar moeten op het moment van inschrijving een bewijs voorleggen dat ze laatstejaarsstudent zijn (aan te vragen bij de instelling waar je laatstejaarsstudent bent).


Heb je een buitenlands diploma?

Vraag dan eerst een Belgisch gelijkwaardigheidattest aan om voor de vacature in aanmerking te komen. Alle info daarover vind je op deze website: http://www.ond.vlaanderen.be/naric/.

Dit moet je doen vóór de uiterste inschrijvingsdatum voor deelname aan een selectieprocedure. Je moet het bewijs van je aanvraag voorleggen voor de uiterste inschrijvingsdatum. Het effectieve attest moet je kunnen voorleggen wanneer je begint te werken.

Bovenstaande voorwaarden gelden voor alle functies, zowel statutair als contractueel. Indien er voor een bepaalde vacature nog andere dan bovenstaande deelnemingsvoorwaarden gelden, vermelden we die altijd in de advertentie (bijvoorbeeld vereist aantal jaren anciënniteit of leidinggevende ervaring).

Welk soort contract?

De selectieprocedure hangt af van het contract dat we aanbieden. Solliciteer je voor een contractuele of statutaire functie (reguliere selectieprocedure) of solliciteer je voor een job met een tijdelijk contract met een maximale tewerkstelling van 2 jaar (verkorte selectieprocedure)?

De reguliere selectieprocedure

Elke vacante functie kan ingevuld worden door een reguliere selectieprocedure.
Zowel personen extern aan OCMW Gent als personen in dienst bij OCMW Gent kunnen worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

De reguliere selectieprocedure kan bestaan uit een procedure van interne personeelsmobiliteit, een bevorderingsprocedure, een aanwervingsprocedure of een combinatie van voorgaande. Als externe kandidaat (geen medewerker van OCMW Gent) kan je logischerwijs enkel deelnemen via de aanwervingsprocedure. Dit zijn de vacatures die extern bekend gemaakt worden.

De reguliere selectieprocedure wordt uitgevoerd door een selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat minstens uit een arbeidspsycholoog. Verder zijn er bij deze selectieprocedure over het algemeen ook een jurylid extern aan OCMW Gent en een intern deskundige aanwezig.

De reguliere selectieprocedure bestaat minstens uit twee selectieonderdelen. Bij elke reguliere selectieprocedure zal de mondelinge proef aan bod komen. Hierbij bevragen we de verschillende competenties noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie. De mondelinge proef kan nog aangevuld worden met testen op de computer (psychotechnische proeven met onder andere een persoonlijkheidstest), een schriftelijke proef en/of een praktische proef en/of een vaardigheidsproef.
Ga naar ‘selectieonderdelen’ voor meer informatie m.b.t. de verschillende proeven.

Je wordt vooraf op de hoogte gebracht van de verschillende onderdelen die je gedurende de selectieprocedure moet doorlopen en wanneer deze zullen plaatsvinden. Hierbij zal ook telkens vermeld staan welke onderdelen al dan niet eliminerend zijn.

Belangrijk: Als je deelneemt aan een selectieprocedure voor een knelpuntfunctie, zoals onder andere verpleegkundige, zorgkundige, kok, loodgieter en elektrotechnicus, dan word je vrijgesteld van de psychotechnische proeven.


Om te slagen voor de volledige procedure moet je:

 • minstens 50% behalen voor elk eliminerend onderdeel;
 • op het totaal van alle onderdelen minstens 50% of minstens 60% behalen, afhankelijk van het departement waar je tewerkgesteld wordt. Per functie wordt dit duidelijk vermeld.

Na elk eliminerend selectieonderdeel deelt Selectie je mee of je al dan niet geslaagd bent voor dat onderdeel. Je wordt eveneens schriftelijk op de hoogte gebracht van jouw eindresultaat van de procedure.

Als je geslaagd bent in de selectieprocedure kan er, afhankelijk van de openstaande vacature en de aard van de aangelegde wervingsreserve, nog een niet-eliminerend oriënteringsgesprek volgen. Het diensthoofd kiest hierbij wie het beste profiel heeft om zijn/haar team te versterken, maar jouw plaats in de wervingsreserve blijft in ieder geval behouden.

Indien je spontaan wenst te solliciteren of je wenst in te schrijven voor een concrete vacature: klik hier


De verkorte selectieprocedure

Naast de reguliere selectieprocedure bestaat er ook een verkorte selectieprocedure. Deze procedure is bedoeld om vervangingen van maximum twee jaar op te vangen (bijvoorbeeld vervanging omwille van zwangerschapsverlof). Ook voor het invullen van gesubsidieerde contracten wordt via deze procedure gewerkt. Voor deze procedure brengen we in eerste instantie de spontane kandidaten op de hoogte, voor we adverteren.

Deze selectieprocedure wordt uitgevoerd door een selectiecommissie die bestaat uit minstens een arbeidspsycholoog. Het diensthoofd of een afgevaardigde van de dienst waar er een vacature is kan ook aanwezig zijn.

Je wordt vooraf op de hoogte gebracht van de verschillende onderdelen die je gedurende de selectieprocedure moet doorlopen en wanneer deze zullen plaatsvinden.

De verkorte selectieprocedure bestaat minstens uit een mondelinge proef. Hierbij bevragen we de verschillende competenties noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie. De mondelinge proef kan nog aangevuld worden met testen op de computer (psychotechnische proeven met onder andere een persoonlijkheidstest), een schriftelijke proef en/of een praktische proef en/of een vaardigheidsproef.
Ga naar ‘selectieonderdelen’ voor meer informatie over de verschillende proeven.

Op het einde van het selectiegesprek word je meegedeeld wanneer je Selectie telefonisch mag contacteren om jouw eindresultaat te bekomen.

Als je als sollicitant via deze verkorte procedure werd aangeworven, kan je als medewerker van OCMW Gent niet deelnemen aan procedures van interne personeelsmobiliteit of bevordering.
Je kan gedurende je tewerkstelling bij OCMW Gent wel deelnemen aan aanwervingsprocedures.

Belangrijke opmerking: Indien je graag langer dan twee jaar wenst tewerkgesteld te zijn bij OCMW Gent dan dien je te slagen voor een aanwervingsprocedure (zie reguliere procedure).

Indien je spontaan wenst te solliciteren of je wenst in te schrijven voor een concrete vacature: klik hier

Competentiehandboek

De selectieprocedures worden georganiseerd door de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg. Een selectiecommissie test onder andere uw motivatie, ervaring en competenties.

Meer informatie over de competenties vindt u in ons competentiehandboek (zie document onderaan deze pagina onder "Interessante documenten").

We houden je op de hoogte

Wanneer we een selectieprocedure opstarten, brengt Selectie alle kandidaten die spontaan gesolliciteerd hebben voor die functie via e-mail op de hoogte.
Als je effectief wenst deel te nemen aan de selectieprocedure, moet je jouw kandidatuur nog bevestigen. Dit doe je door opnieuw te surfen naar onze jobsite en specifiek te solliciteren voor de vacature:

 • Surf naar onze jobsite;
 • Klik op de vacature waar je je wenst voor in te schrijven;
 • Klik op ‘klik hier om snel online te solliciteren';
 • Klik op ‘login aanmaken’ indien je nog niet gesolliciteerd hebt bij OCMW Gent en dus geen online cv hebt. Vul je gebruikersnaam en paswoord in indien je reeds gebruiker bent;
 • Vul je online cv aan en controleer of je alle gegevens hebt ingevuld en de juiste documenten hebt gekoppeld;
 • Klik op ‘Bewaren’ of op ‘Bevestig uw sollicitatie’

 

We communiceren ook via sms

Selectie maakt gebruik van sms-jes om nog beter en sneller met sollicitanten te communiceren bij deelname aan selectieprocedures.

Wanneer?

 • bij bekendmaking vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen;
 • als je dossier onvolledig is bij kandidaatstelling voor een vacature op niveau D en E en bij vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen;
 • als herinnering voor een selectieonderdeel;
 • als herinnering voor een feedbackgesprek

De communicatie over de overige stappen in de selectieprocedure (zoals de geldigheidsbeoordeling van het dossier en bekendmaking van de resultaten) gebeurt via mail of per brief (als je geen mailadres hebt)

Hoe?

In het online sollicitatiesysteem kan je jouw gsm-nummer ingeven. Gaf je nog geen gsm-nummer door? Voeg dit dan toe aan je onlinedossier door te surfen naar https://jobs.gent.be/ en in te loggen.

Wens je geen sms-en te ontvangen? Schrap jouw gsm-nummer dan in je onlinedossier. Geef dan wel een vast nummer in zodat je telefonisch bereikbaar blijft. Je ontvangt alle communicatie verder via mail (of per brief als je geen mailadres hebt).


Vragen? Neem contact op met Selectie, OCMW Gent op 09 266 75 60 of via jobs@gent.be.


 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0