Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Veel gestelde vragen

Onderverdeling:

Registreren en inschrijven

Ik kan mij niet aanmelden op de website. Wat moet ik doen?

Om jezelf aan te melden via https://jobs.gent.be/, heb je jouw e-mailadres en paswoord nodig. Het gaat hier om het e-mailadres dat je gebruikt hebt om je te registreren.

Ben je jouw paswoord vergeten? Ga naar login van https://jobs.gent.be/ en klik onderaan op de link ‘Paswoord vergeten?'. Vul nu je e-mailadres in en klik op 'Zenden'. Selectie stuurt je meteen een e-mail met verdere instructies voor een nieuw paswoord.

Weet je niet meer welk e-mailadres je hebt gebruikt? Contacteer dienst Selectie.

Wat is ‘mijn online cv'?

Dit is je sollicitatieformulier dat je online invult; je persoonlijke gegevens, je opleiding(en), je werkervaring(en), etc. Op basis van dit persoonlijk dossier kan je je inschrijven voor de vacature.
Wanneer gevraagd wordt om een recent curriculum vitae toe te voegen betekent dit dat je een apart document moet opmaken met een volledig overzicht van je opleiding(en) en werkervaring(en).

Welke documenten moet ik aan mijn sollicitatie koppelen?

In het vacaturebericht is steeds vermeld welke documenten je aan je online dossier moet koppelen. Er wordt altijd een recent curriculum vitae gevraagd. Dit moet toegevoegd zijn tegen de uiterste inschrijvingsdatum, anders is je kandidatuur ongeldig. Indien van toepassing, moet ook een kopie van je diploma worden toegevoegd tegen de uiterste inschrijvingsdatum. Het uittreksel uit het strafregister mag na de uiterste inschrijvingsdatum worden toegevoegd. Een motivatiebrief is niet verplicht, tenzij het expliciet wordt vermeld in het vacaturebericht.

Word ik op de hoogte gehouden van vacatures?

Bij het invullen van je online cv kan je een e-mailadres invullen. Wanneer je geen emailadres hebt, zorg er dan voor dat je je adres correct invult, zodat we je per brief op de hoogte kunnen houden. We kunnen je enkel op de hoogte houden indien je ook aanvinkt dat je in de toekomst gecontacteerd wil worden over vacatures.

Wat moet ik doen indien ik geen bevestiging van mijn inschrijving ontvang?

Controleer in dit geval altijd je SPAM-mail of ongewenste e-mail. De bevestiging van je inschrijving kan hier beland zijn. Ga ook na of je effectief bent ingeschreven. Dit doe je door in te loggen op https://jobs.gent.be/ en naar ‘Mijn online cv’ te gaan. Bij ‘Mijn sollicitaties’ zou de vacature waarvoor je solliciteerde vermeld moeten staan.
Wanneer dit niet het geval is, dan heb je niet gesolliciteerd voor de vacature.

  • Klik op ‘Vacatures’ en verder op de vacature waarvoor je solliciteert; 
  • klik op ‘Klik hier om snel online te solliciteren’. Log in zodat je op je online cv terecht komt; 
  • controleer of je alle informatie en documenten hebt toegevoegd; 
  • controleer of je het correcte e-mailadres hebt ingevuld; 
  • klik op ‘Bevestig uw sollicitatie’.

Indien je hierna nog steeds geen bevestiging van je inschrijving ontvangen hebt, neem dan contact op met Selectie via jobs@gent.be of 09 266 75 60.

Deelnemingsvoorwaarden, diploma's en ervaring

Zijn de deelnemingsvoorwaarden altijd strikt?

We beoordelen de deelnemingsvoorwaarden strikt, zodat alle kandidaten dezelfde kansen krijgen. Als we 2 jaar werkervaring vragen, dan komen enkel de kandidaten in aanmerking met de vereiste werkervaring voor deze periode (of langer). De geldigheid van je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van jouw CV. Omschrijf dus jouw werkervaring duidelijk in je curriculum vitae.
Dezelfde werkwijze geldt voor de diplomavereisten. Als we een bachelor of een master vragen in een bepaalde studierichting, dan komen enkel de kandidaten in aanmerking die voldoen aan de vooropgestelde diplomavereiste. De deelnemingsvoorwaarden worden altijd vermeld in de functie- en opleidingseisen bij de jobomschrijving in het vacaturebericht.

Wat als ik niet het gevraagde of geen diploma heb?

Om een job uit te oefenen op niveau A, B of C, moet je beschikken over een master (A), bachelor (B) of diploma secundair onderwijs (C). OCMW Gent werkt eraan om mensen ook kansen te bieden die niet het vereiste diploma behaalden, maar wel  beschikken over de juiste competenties en/of de nodige ervaring Dit is mogelijk door een capacitaire- en niveaubepaling te organiseren. Dit bevat een aantal computergestuurde testen, die nagaan of je beschikt over het vereiste niveau.

Mijn diploma behaalde ik in het buitenland, komt deze ook in aanmerking?

Wanneer je je diploma in het buitenland behaalde, vraag dan eerst een gelijkwaardigheidsattest aan om voor de vacature in aanmerking te komen. Verdere info hierover vind je op volgende website: http://www.ond.vlaanderen.be/naric/.

Moet ik een nieuw uittreksel uit het strafregister aanvragen wanneer ik enkel een ouder exemplaar heb?

Je mag dit uittreksel uit het strafregister aan je online cv koppelen, de geldigheid van je kandidatuur wordt niet bepaald door al dan niet toevoegen van dit document. Op het moment dat je in dienst treedt zal er door dienst Personeel wel een recent (= niet ouder dan 3 maand) uittreksel gevraagd worden.

Is mijn kandidatuur ongeldig wanneer het uittreksel uit het strafregister niet is toegevoegd tegen de uiterste inschrijvingsdatum?

Indien je het uittreksel van het strafregister niet aan je online cv koppelde tegen de uiterste inschrijvingsdatum kan je toch nog verder deelnemen aan de selectieprocedure. Op het moment dat je in dienst treedt wordt er een recent uittreksel van het strafregister verwacht.

Wat als ik nog geen werkervaring heb?

OCMW Gent geeft ook kansen aan starters, zonder werkervaring. Je kan dan ook deelnemen als je nog in je laatste jaar zit, indien geen werkervaring vereist is voor de functie. Als je slaagt voor de selectieprocedure, kan je effectief starten wanneer je je diploma behaald hebt. 

Selectieprocedure

Moet ik deelnemen aan de selectieprocedure bij OCMW Gent als ik geslaagd ben voor een selectieprocedure bij een OCMW van een andere gemeente?

OCMW’s werken onafhankelijk van elkaar.
Wanneer je slaagde voor een selectieprocedure bij een OCMW in een andere gemeente, dan moet je opnieuw deelnemen aan de selectieprocedure bij OCMW Gent.

Vallen de proeven van de selectieprocedure telkens binnen de werkuren?

De proeven plannen we standaard in tijdens de werkuren. In uitzonderlijke gevallen zullen de proeven buiten de werkuren of tijdens het weekend plaatsvinden. We brengen je tijdig op de hoogte waar en wanneer je wordt verwacht.

Ik was geslaagd voor de proef maar de doorstroom naar het volgende selectieonderdeel werd beperkt tot een maximaal aantal kandidaten (contingentering). Moet ik de proef een volgende keer opnieuw afleggen?

Wanneer je geslaagd bent voor de proef maar niet toegelaten werd tot het volgende selectieonderdeel, dan blijft dit resultaat niet geldig voor een volgende selectieprocedure. Bij een volgende selectieprocedure moet je je opnieuw inschrijven en opnieuw deelnemen vanaf het eerste selectieonderdeel.

Wat moet ik doen als ik verhinderd word om aanwezig te zijn tijdens het selectie-onderdeel?

Breng Selectie op de hoogte, een bericht naar jobs@gent.be volstaat. Wanneer de proef over enkele dagen verspreid wordt kunnen we kijken om je eventueel een andere afspraak te geven. Lukt dit niet, dan word je uitgesloten en kan je niet verder deelnemen aan deze selectie.

Ik heb verzaakt of was afwezig op een selectieonderdeel. Kan ik verder nog deelnemen aan deze selectieprocedure?

Indien je verzaakt (je hebt Selectie op de hoogte gebracht van je afwezigheid) of indien je afwezig was (je hebt Selectie niets laten weten) kan je niet verder deelnemen aan deze selectieprocedure. Je kan wel nog deelnemen aan toekomstige andere selectieprocedures.

Over OCMW Gent

Op welke locatie kan ik worden tewerkgesteld? 

De meeste kantoren en werkplekken van OCMW Gent liggen in Gent centrum, maar er zijn ook vestigingen verspreid over de deelgemeenten zoals Sint-Amandsberg, Wondelgem, Zwijnaarde, Mariakerke, enz. De kantoren zijn vlot te bereiken met het openbaar vervoer.

Komt OCMW Gent tussen in verplaatsingsonkosten?

Ja. Er is een fietsvergoeding indien je met de fiets komt. Kom je met het openbaar vervoer (trein-tram-bus) dan krijg je een abonnement voor de afstand woon-werk.

Diversiteit

Ik heb een beperking, vermeld ik dit tijdens mijn sollicitatie?

OCMW Gent organiseert geen aparte selectieprocedures voor personen met een beperking, er zijn wel redelijke aanpassingen tijdens de selectieprocedure (meer info zie hieronder). Daarom is het belangrijk om aan te geven dat je een arbeidsbeperking hebt. In het online sollicitatieformulier kan dit.

Wat zijn redelijke aanpassingen tijdens een selectieprocedure?

Als persoon met een beperking, leerstoornis of ziekte kan je redelijke aanpassingen vragen bij diverse selectie-onderdelen. Afhankelijk van het selectieonderdeel compenseert OCMW Gent het eventuele negatieve effect van een beperking, leerstoornis of ziekte.

Enkele voorbeelden:

  • Tijdens een schriftelijke proef wordt een laptop voorzien voor sollicitanten met een motorische beperking.
  • Er wordt extra tijd voorzien tijdens het afleggen van computergestuurde testen wanneer sollicitanten kunnen aantonen dat zij een leerstoornis hebben.
  • De computers die gehanteerd worden bij de computergestuurde testen kunnen voorzien worden van vergroot- of voorleessoftware.
  • Een tolk gebarentaal kan worden ingezet tijdens het mondeling gedeelte voor personen met een auditieve beperking.

Ik kom in aanmerking voor een tewerkstellingsmaatregel, vermeld ik dit tijdens het sollicitatiegesprek?

Indien je in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel (gesco, activa, …), duidt dit dan zeker aan op je online sollicitatieformulier. Dit is belangrijke informatie voor de werkgever. Sommige vacatures worden enkel ingevuld door een werkzoekende die in aanmerking komt voor een bepaalde tewerkstellingsmaatregel. Weet je niet of je al of niet in aanmerking komt? Neem contact op met de VDAB.

Waarvoor staat de ‘x’ bij m/v/x?

Vanaf 2016 vermelden we in onze vacatures naast ‘m’ (man) / ‘v’ (vrouw) nog een derde geslacht: x. De x staat voor personen die zich noch man, noch vrouw voelen. Onze organisatie wil hiermee duidelijk maken dat we ook open staan voor transgenders.

Moet ik Belg zijn om bij OCMW Gent te werken?

Voor functies van openbaar gezag (veiligheidsfuncties) moet je Belg zijn. Voor statutaire jobs (vaste benoemingen) moet je op het moment dat je in dienst treedt Belg zijn of burger van een land zijn dat tot de Europese Economische ruimte behoort (of de Zwitserse nationaliteit hebben).
Voor contractuele jobs (van bepaalde of onbepaalde duur) zijn er geen nationaliteitsvereisten met uitzondering voor functies van openbaar gezag. Bij de jobomschrijving staat steeds vermeld of het om een statutaire of contractuele job gaat.

Kom ik in aanmerking als Nederlands niet mijn moedertaal is?

Indien je jouw diploma behaald hebt in het buitenland of in het Frans- of Duitstalig gedeelte van België moet je een taaltest afleggen. Wanneer voor de functie geen diploma’s vereist zijn dan wordt verwacht dat je vlot Nederlands spreekt en begrijpt. De voertaal binnen OCMW Gent is het Nederlands.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0