Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Wat gebeurt er na de selectie?

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Werken bij OCMW Gent  »  Informatie voor sollicitanten  »  Wat gebeurt er na de selectie?

Wat gebeurt er na de selectie?

Je bent niet geslaagd

Als je niet geslaagd bent voor een van beide selectieprocedures (regulier en/of verkorte), kan je enkel nog deelnemen aan een volgende reguliere selectieprocedure voor eenzelfde functie of aan beide selectieprocedures voor een andere functie.

Uiteraard moet je steeds aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen voor we je kandidatuur als geldig kunnen beschouwen. Als je opnieuw deelneemt, zal je opnieuw de volledige procedure (bijvoorbeeld schriftelijke proef, mondelinge proef enzovoort) moeten doorlopen.

Als je tweede sollicitatie binnen de twee jaar na je eerste sollicitatie plaatsvindt, hoef je niet meer deel te nemen aan de psychotechnische proeven, op voorwaarde dat dezelfde testen worden afgenomen. De resultaten die je behaalde op deze proeven tijdens je eerste deelname zijn met andere woorden twee jaar geldig. Indien andere testen worden afgenomen dan zal je deze alsnog moeten afleggen.

Je bent geslaagd

Het is mogelijk dat er verschillende kandidaten slagen voor een selectieprocedure. Er kan echter maar één kandidaat de vacature invullen.

Ben je geslaagd, maar heb je de job niet, dan word je met alle andere geslaagde sollicitanten ondergebracht in een wervingsreserve. Je kan later gecontacteerd worden wanneer een gelijkaardige functie vrijkomt.

Deze wervingsreserves blijven minimum drie jaar geldig. Het resultaat dat je geslaagd bent, blijft dus drie jaar geldig. Gedurende deze drie jaar hoef je niet meer deel te nemen aan een selectieprocedure voor de functie waarvoor je geslaagd was.

Er kan een wervingsreserve aangelegd worden met een rangschikking of met een onderverdeling van sollicitanten in pools. In advertenties zal de aard van de wervingsreserve steeds vermeld worden.

Wervingsreserve met rangschikking

Bij een wervingsreserve met rangschikking worden kandidaten gerangschikt op basis van hun behaalde score.

Bijvoorbeeld sollicitant X wordt als eerste (rangorde 1) gerangschikt, sollicitant Y als tweede (rangorde 2) enzovoort. Ben je geslaagd met rangorde 1, dan kan je na het ondertekenen van het contract, een medisch onderzoek en de goedkeuring door het Vast Bureau (het bestuur van OCMW Gent) meteen aan de slag.

Ben je een geslaagde kandidaat met rangorde 2 of meer, dan kom je op de wervingsreserve terecht en contacteren we je wanneer we opnieuw een relevante openstaande functie hebben. Opnieuw solliciteren hoeft niet meer. Je kunt de job onmiddellijk aanvaarden of weigeren.

Wervingsreserve met pools

Bij deze wervingsreserve, worden alle geslaagde kandidaten onderverdeeld in pools van “bijzonder geschikt”, “zeer geschikt” en “geschikt”.

Als je na een selectieprocedure in de pools “bijzonder geschikt”, “zeer geschikt” of “geschikt” werd onderverdeeld, contacteert Selectie je van zodra er een openstaande functie is. In eerste instantie contacteren we enkel diegenen uit de pool “bijzonder geschikt”. Pas na uitputting van deze pool wenden we ons tot de pool met “zeer geschikte” kandidaten. Tot slot contacteren we de pool “geschikt” na uitputting van de pool “zeer geschikt”.

Als er verschillende kandidaten binnen een pool zijn (in eerste instantie in de pool van “bijzonder geschikten”), nodigen we die kandidaten uit voor een niet-eliminerend oriënteringsgesprek met het diensthoofd die een vacature op zijn/haar dienst wil invullen. Op basis daarvan wordt beslist wie de job krijgt. Indien je niet wordt weerhouden na het oriënteringsgesprek, blijf je je plaats behouden in de wervingsreserve.

Als beslist wordt dat jij de job krijgt, dan kan je na een medisch onderzoek en de goedkeuring van het Vast Bureau (het bestuur van het OCMW Gent) meteen aan de slag!

Hoe kan ik uit de wervingsreserves worden geschrapt?

Je kan uit de wervingsreserve worden geschrapt:

  • op eigen verzoek;
  • indien je twee keer een functie van dezelfde graad weigert of hieraan verzaakt;
  • indien je niet binnen de 30 kalenderdagen reageert indien je een functie wordt aangeboden;
  • indien je verzaakt aan een oproep voor invulling van een vacature en nalaat te verzoeken om je rangorde in de wervingsreserve te kunnen behouden.

Kan ik feedback krijgen over mijn selectie?

Je kan tot drie maanden nadat je je eindresultaat gekregen hebt een feedbackgesprek aanvragen. Hiervoor kan je contact opnemen met Selectie. In samenspraak met de arbeidspsycholoog die het gesprek gevoerd heeft, kan je een afspraak vastleggen.

We geven er de voorkeur aan om de feedback in een persoonlijk gesprek te geven.

 Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0