Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Opleidingen

Begeleiding naar uw diploma

Met een goed diploma op zak, maak je meer kans op een boeiende en interessante job. Daarom zet OCMW Gent sterk in op de begeleiding van jongeren tussen 18 en 24 jaar met een leefloon om hen te helpen hun schoolcarrière met succes af te ronden.

In Gent is er een duidelijke stijging van het aantal studenten met een leefloon. Studenten met een leefloon worden elke drie maand opgevolgd door een maatschappelijk werker van het OCMW. Ze mogen maximum 1 jaar extra studeren om hun diploma te behalen en ze worden ook gestimuleerd om studentenarbeid te verrichten.

Sterker in het leven

OCMW Gent bewijst hiermee dat activering niet alleen gericht is op werk, maar ook jongeren stimuleert om niet bij de pakken te blijven zitten en alsnog een diploma te halen. Voorzitter Rudy Coddens: “Studeren is de beste investering voor de toekomst. Wie een diploma op zak heeft, vindt makkelijker een goede job. En wie een goede job heeft, staat later sterker in het leven.”

Daarnaast biedt OCMW Gent ook nog tal van opleidingen op maat aan om uw kennis verder uit te breiden met zicht op een betere job.

Opleidingen

Wilt u aan de slag, maar vindt u moeilijk een job? Wilt u zich bijscholen? Misschien is een opleiding bij het OCMW wel iets voor u!

Wat moet u doen?

Ga eerst en vooral langs bij het welzijnsbureau of de antenne bij u in de buurt. Daar zal een maatschappelijk werker uw situatie bekijken. Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent:

 • u spreekt voldoende Nederlands;
 • u bent fysiek en psychisch in orde;
 • en u leeft in een stabiele woonsituatie.

Het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum – begeleiding op maat

In het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum krijgt u een trajectbegeleider toegewezen. Die zal u een aantal vragen stellen en een profiel van u opstellen. Op basis van dat profiel zal uw begeleider samen met u kijken wat de beste oplossing voor u is. 

Dit kan een (taal)opleiding zijn, maar ook een sociale tewerkstelling of een project dat u voorbereidt op werk. Of bijvoorbeeld eerst een taalopleiding, daarna een oriëntatiecursus en ten slotte een job.

OCMW Gent organiseert volgende opleidingen:

 • taalopleidingen Nederlands (de opleidingen worden gegeven door organisaties waarmee OCMW Gent samenwerkt);
 • 'NederlandsWerkt' focust op het aanleren van functioneel Nederlands, gericht op de werkvloer: ‘de werkplek als leerplek’. Via ons persbericht kunt u meer lezen over de aanpak en enkele resultaten terugvinden.
 • technische vormingsmodules (in samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Leerdorp);
 • een opleiding tot keuken- en zaalmedewerker.

Wat het ook wordt, de trajectbegeleider volgt u nauw op en staat u met raad en daad bij tijdens uw weg door het OTC.

  • Davy V.
  cliënt OCMW Gent

  Ik kwam als leefloner bij het OCMW terecht, het lukte me maar niet om aan werk te geraken. Mijn maatschappelijk werker stelde voor om me via het OCMW bij te scholen tot schrijnwerker. Een kans die ik met beide handen aangreep. Ik werk nu al drie maanden!


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0