Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Samenstelling Raad

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Bestuur  »  Samenstelling Raad

Vanaf 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid. Tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 legden de schepenen en raadsleden hun eed af. Daardoor zullen zij de komende 6 jaar zetelen als gemeenteraadslid én als OCMW-raadslid.

De OCMW-raad bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.

De samenstelling van de gemeente- en OCMW-raad vindt u op de website van Stad Gent.
Zeneb Bensafia is voorzitter van de gemeenteraad en van de OCMW-raad. De voorzitter leidt de maandelijkse Raad, die voor alle burgers toegankelijk is. Bovendien kan de voorzitter ook de raadsleden bijeen roepen wanneer ze dat nodig vindt.

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Begin januari 2019 nam het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) in het OCMW een nieuwe start. Dit comité neemt onder meer beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, een sociale verhuurwoning of een voorschot op de kinderbijslag.

Lees meer over het comité en bekijk de samenstelling.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0