Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Positieve resultaten tevredenheidsmeting lokale dienstencentra

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Werken bij OCMW Gent  »  Vrijwilligerswerk  »  Tevredenheidsmeting vrijwilligers ldc

Tevreden en trouwe vrijwilligers


Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de lokale dienstencentra. Maar wie doet er allemaal vrijwilligerswerk en hoe ervaren zij zelf hun werk?

Om daar een beter zicht op te krijgen, organiseerden we eind 2018 een grote tevredenheidsmeting. 584 vrijwilligers van de 11 lokale dienstencentra namen deel. Enkele van de voornaamste resultaten leest u hier. 

 

Wie heeft de bevraging ingevuld?

De meeste vrijwilligers die deelnamen aan de bevraging, zijn tussen de 61 en 70 jaar: 44%. 

Er is veel variatie in het soort werk dat vrijwilligers doen. De grootste groep zijn vrijwilligers die activiteiten begeleiden, goed voor 37% in totaal. Gemiddeld doet een vrijwilliger een voor- of namiddag per week aan vrijwilligerswerk.

De meeste vrijwilligers zijn al meerdere jaren actief, al is er veel variatie:
• 36% is al tussen de 2 en 5 jaar actief als vrijwilliger,
• 22% is al tussen de 6 en 10 jaar actief,
• 21% is minder dan 2 jaar actief,
• 20% is al langer dan 10 jaar actief.

Algemene tevredenheid is groot

De grote meerderheid van de vrijwilligers is heel tevreden over hun vrijwilligerswerk. De gemiddelde score is 4,41 op 5. 53% van de bevraagden is het helemaal eens met de stelling ‘Ik ben in het algemeen tevreden over mijn vrijwilligerswerk bij het lokaal dienstencentrum’.
 
De vrijwilligers zijn tevreden over het startgesprek en over de inwerkperiode. Bij de stelling ‘De vrijwilligerstaak voldoet aan de verwachtingen zoals afgesproken tijdens het eerste gesprek’ is de gemiddelde score 4,28 op 5.

De vrijwilligers vinden hun taken uitdagend: een gemiddelde score van 4,21 op 5.

73% zou het vrijwilligerswerk in een lokaal dienstencentrum aanraden aan vrienden of bekenden.

Aandachtspunten: vorming en inspraak

Enkele aandachtspunten die we uit de bevraging halen, zijn:
• persoonlijke ontwikkeling: een gemiddelde score van 3,95 op 5,
• voldoende vormingen: 3,70 op 5,
• inspraak: de stelling ‘Ik vind dat ik mee de toekomst van het lokaal dienstencentrum kan vorm geven via kanalen als centrumraad, overkoepelende overleg en seniorenraad’ krijgt een gemiddelde score van 3,28 op 5.

Waardering van de vrijwilligers

De vrijwilligers van de lokale dienstencentra krijgen een aantal voordelen als waardering voor hun inzet. De vrijwilligers zijn het meest tevreden over:
• het vrijwilligersfeest in het lokaal dienstencentrum: 4,20 op 5,
• de drankbonnetjes: 4,03 op 5.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0