Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Toewijzing van een woning

OCMW Gent  »  Wonen  »  Daklozen en thuislozen  »  Toewijzing van een woning
Foto van een woning

OCMW Gent, de stad Gent en de Gentse huisvestingsmaatschappijen ondertekenden in 2011 een Samenwerkingsprotocol Daklozen. Daarin verbinden de ondertekenaars zich ertoe om 52 huurcontracten speciaal te reserveren voor daklozen. Zo kunnen daklozen sneller aan een woning geholpen worden.

 

 

 

 

 

Een omvattende oplossing

Geen dak boven het hoofd hebben is echter meestal niet het enige probleem. Meestal kampen daklozen vaak ook nog met financiële, sociale of administratieve problemen. De maatschappelijk werk(st)ers van de dienst Thuislozenzorg proberen deze problemen samen aan te pakken en een omvattende oplossing te vinden. Ze doen dit samen met de hulpverleners van de opvangcentra. Zo wil het OCMW ervoor zorgen dat daklozen weer uit de neerwaartse spiraal kunnen klimmen.

Wat moet u doen?

Daklozen kunnen rechtstreeks terecht bij de dienst Thuislozenzorg. Ook onthaaltehuizen en andere organisaties kunnen voor informatie bij deze dienst terecht.

Maatschappelijk werk(st)ers van de dienst Thuislozenzorg gaan bovendien zelf in de straten op zoek naar daklozen die hulp kunnen gebruiken.

Wat verwacht het OCMW van u?

Als u een woning van het OCMW huurt, wordt u begeleid door een woonbegeleider. Die helpt u om op tijd uw huur te betalen, afspraken met de verhuurder na te komen, de woning te onderhouden, goede contacten met de buren te behouden...

Zo zorgen we samen voor een aangenaam verblijf in uw nieuwe woning.Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0