Is er voor iedereen
Archief Gent  »  Collecties

Historisch archief

Historisch archief omvat stukken van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen, het Bureel van Weldadigheid en de COO (1796-1977). [+]

Hedendaags archief

Het Hedendaags archief omvat stukken van het OCMW Gent (1977 tot nu) [+]

Bibliotheek

De bibliotheek omvat boeken en documentatie over armenzorg en maatschappelijke dienstverlening [+]

Kunstcollectie

De kunstcollectie bevat objecten, foto's, schilderijen, vlaggen... [+]


De collectie van het Archief OCMW Gent bestaat uit drie delen: de archiefstukken, de bibliotheek en de kunstcollectie.

 

De archiefstukken zijn opgesplitst in 2 periodes, het historisch archief en het hedendaags archief.

  • Het historisch archief omvat de archieven van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid. Dit loopt van de Franse tijd (1796 – 1815), omspant de Hollandse tijd (1815 – 1830) en eindigt in 1925. Daarnaast behoren ook de archieven van de Commissies van Openbare Onderstand (COO) tot het historisch archief. Deze lopen van 1925 tot 1977. Hier en daar zijn er nog oudere stukken te vinden, bv in de kaartencollectie.
  • Het hedendaags archief omvat de archieven van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en loopt van 1977 tot nu. Het hedendaags archief groeit elk jaar aan. Het Archief begeleidt de archiefvorming en het hedendaags documentbeheer van de ruim 60 verschillende diensten en cellen die binnen het OCMW bestaan, om over de vele werkgroepen nog maar te zwijgen.

 

Ook beschikt het Archief over een rijke bibliotheek met historische en juridische werken die in de leeszaal geraadpleegd kunnen worden. Daar nauw bij aansluitend is de archiefdienst ook belast met het beheer van de documentatie van het OCMW. Concreet houdt dit in dat de bestellingen van boeken, tijdschriften en elektronische publicaties centraal door de archiefdienst worden geregeld.

 

Tot slot zijn wij ook verantwoordelijk voor de bewaring van de kunstcollectie van het OCMW Gent.
 


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0