Is er voor iedereen

Feiten en cijfers

Archief Gent  »  Info  »  Feiten en cijfers
Foto van de rolkasten van het nieuwe archiefgebouw

Het gebouw, aan de Neermeerskaai 1B, beschikt over een ruime leeszaal, bibliotheek en museumruimte en bevat voldoende rekken om ongeveer 5,5 strekkende kilometer archief in optimale omstandigheden te bewaren. Voor zover ons bekend is het voor het eerst dat een OCMW in Vlaanderen een gebouw speciaal aangepast voor de bewaring van archieven laat optrekken. Het Archief heeft momenteel een omvang van ongeveer 4,4 km.

Om ervoor te zorgen dat de archiefstukken in een optimale omgeving bewaard worden, worden temperatuur en luchtvochtigheid in de depots automatisch gestuurd en gecontroleerd. Bovendien werd bij de inrichting ook rekening gehouden met rampscenario’s, want in noodsituaties moeten de meest waardevolle stukken eerst en zo vlug mogelijk geëvacueerd kunnen worden.

Maar het volume archief groeit zeer snel. We zijn immers nog lang niet toe aan een papiervrij bureau!

Het digitaal archiveren zou een oplossing kunnen bieden om het aangroeiende volume te verminderen.  In 2013 werd al 33,9 GB archief digitaal overgedragen aan het Archief, goed voor 19.917 bestanden.
Daarnaast worden dossiers die opnieuw actief worden, gescand op vraag en ondergebracht in DSD (Digitaal Sociaal Dossier).
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0